Actualizat pe: 20 octombrie 2017 |

Atenţie Ambrozia!

11.10.2017 10:09

 

În ultimii ani pe teritoriul Republicii Moldova o răspândire extinsă a căpătat planta Ambrosia artemisiifolia, denumită popular şi iarbă de paragină, iarba pârloagelor sau floarea pustiei. Ambrozia (Ambrosia) face parte din familia Asteracee, care cuprinde aproximativ treizeci de specii de plante anuale sau perene. Ambrozia este o plantă care creşte pe marginea drumului sau pe terenuriile lăsate pârloagă, creşte în grădini, în culturile de cereale şi de florea-soarelui, şi este extrem  de periuloasă. Polenul acestei plante, purtat de vânt, provoacă polinoze, astm,  la sfârşitul verii - începutul toamnei este unul dintre factorii agravanţi ai astmului bronşic.

O singură plantă matură poate elibera până la 8 miliarde de grăunțe de polen (20 microni în diametru) și până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative timp de 40 de ani.

În culturile agricole prezenţa buruienii cauzează pierderi semnificative de recoltă.

Combaterea

O prioritate pentru Moldova, după exemplul altor ţări europene, trebuie să devină nivelul de conştientizare a populaţiei de combatere a buruienii, prevenirea răspândirii şi introducerii în zone neinfestate şi monitorizarea.

Odată cu observarea speciei Ambrosia artemisiifolia şi altor specii de ambrozie  este necesară suprimarea/eradicarea nemijlocită a plantei, prin:

•  Smulgere din rădăcină sau tăiere repetată, cel puţin de trei ori, înainte de înflorire, pentru a nu provoca dispersia polenului;

•  Eradicarea prin lucrări agricole, ca de exemplu săpat – praşila manuală, tăiat – cosit manual sau mecanic, lucrarea cu grapa cu discuri, lucrarea cu combinatorul; tăierile frecvente sunt foarte eficiente;

Ambrosia poate fi controlată cu succes folosind şi erbicide.

•  Pe terenurile necultivate  în primul stadiu de dezvoltare a plantei (pînă la înflorire) se permite aplicarea erbicidelor– preparate care conţin s.a.  Glifosat.

•  Substanţele la care este sensibilă această buruiană sunt preparatele care conţin s.a.-2,4-D sare de dimetil amină şi Dicamba, imazetapirul, pendimetalinul,   metaclorul+, clorsulfuronul, tifensulfurolul ş.a.,  conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova.

Atenţionăm, că conform prevederilor art.35 alin.(1) lit.a) şi b) a Legii nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, în procesul de cultivare a plantelor, persoanele fizice şi juridice, indeferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt obligate să efectuieze cercetarea sistematică a semănăturilor şi a plantaţiilor, realizarea de măsuri fitosanitare în scopul prevenirii apariţiei şi disemnării organismelor dăunătoare.

Totodată, conform art.189 alin.2 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod itenţionat de către deţinătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea  dăunătorilor de carantină, a agenţilor patogeni ai bolilor de plante şi a buruienilor, se sancţionează cu amendă de la 3 la 12  unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

                                 

 

DIRECŢIA PROTECŢIA ŞI SĂNĂTATEA PLANTELOR