Actualizat pe: 20 noiembrie 2017 |

Import/export

Import

 1. Procedura de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă şi produse agroalimentare de import, conform Ordinului Nr.62 din 10.03.2014
 2. Lista unităților autorizate cu drept de export a cărnii și subproduselor de carne de pasăre, în Republica Moldova din Ucraina (iulie 2016)
 3. Lista unităţilor autorizate cu drept de export ouă şi produse din ouă  în Republica Moldova din Ucraina (august 2015)
 4. Lista unităților autorizate cu drept de export a produselor lactate, în Republica Moldova din Ucraina 28.04.2016
 5. Lista unităților autorizate cu drept de export a cărnii roşii, produselor şi subproduselor de carne în Republica Moldova din Ucraina 28.04.2016
 6. Lista unităților autorizate cu drept de export peşte şi produse piscicole, în Republica Moldova din Ucraina 04.03.2016)
 7. Document Veterinar Comun de Intrare (DVCI) Pentru Animale 08.09.2016
 8. Document Sanitar-Veterinar Comun de Intrare (DSVCI) produse 08.09.2016

Modele de certificate sanitar - veterinare pentru import

1. Franța: Model 1, Model 2, Model 3, Model 4
2. Italia: Model 1
3. Polonia: Model 1, Model 2, Model 3, Model 4, Model 5, Model 6, Model 7, Model 8, Model 9
4. Cehia: Model 1
5. România: Model 1, Model 2, Model 3Model 4
6. Spania: Model 1, Model 2
7. Elveția: Model 1Model 2,
8. Ungaria: Model 1, Model 2, Model 3, Model 4
9. Marea Britanie: Model 1 
10. Letonia: Model 1
10. Ucraina: Model 1

 

Modele de certificate sanitar-veterinare aprobate în conformitate cu legislația națională

 1. Hotărîrea de Guvern Nr. 711 din  28.08.2014 pentru  aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman
   http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354592

 

 1. Hotărîrea de Guvern Nr. 1113 din  06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte  cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul  şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea
           http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337011

 

 1. Hotărîrea de Guvern Nr. 560 din  17.08.2015 cu privire la aprobarea Normei de sănătate animală şi publică, precum  şi modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne,  stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman: 
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360662;

 

 1. Hotărîrea de Guvern Nr. 48 din  27.01.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la  acestea:
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330575;

 

 1. Ordinul MAIA Nr. 220 din  26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelul de certificat veterinar pentru exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre:
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=323964

 

Export

 1. Cerinţe generale privind procedurile necesare de urmat în cazul intenţei de export a animalelor vii şi a produselor de origine animală în Uniunea Europeană
 2. Lista unităţilor autorizate cu drept de export a cărnii roşii din Republica Moldova (octombrie 2015)
 3. Lista unităţilor autorizate cu drept de export a mierei de albini din Republica Moldova (27 octombrie 2015) 
 4. Certificare export a mierei de albini: (1. Autorizație sanitară veterinară de funcționare 2. Certificat sanitar veterinar F2, 3. Pașaportul prisăcii, 4. Act de achiziție a mărfurilor, 5. Contract CRDV, 6. Raport de încercări, 7. Certificat de conformitate, 8. CERERE-TIP, 9. Aviz sanitar-veterinar de import-export, 10. Certificat sanitar-vetrinar

Modele de certificate sanitar - veterinare pentru export

1. Țările CSI: Model 1, Model 2, Model 3, Model 4, Model 5, Model 6
2. Ucraina: Model 1