Actualizat pe: 20 noiembrie 2017 |

Experti

Direcţia Supraveghere Sanitar - Veterinara

 

Direcţia Supraveghere Farmaceutică veterinară şi furaje

Direcţia Protecţia şi Sănătatea Plantelor

Direcţia Controlul Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi

Direcţia Control Semincer

Şef direcţie

Rusu Dumitru

210-013

dumitru.rusu@ansa.gov.md

Secţia culturi agricole

Şef secţie

Victor Mocanu

210-013

victor.mocanu@ansa.gov.md

Direcţia Supravegherea Unităţilor de Producere a Alimentelor de Origine Animală

Direcţia Supravegherea Unităţilor de Producere a Alimentelor de Origine Vegetală

Direcţia Supravegherea Comerţului, Distribuţiei şi Consumului Produselor Alimentare

Direcţia Controlul Calităţii şi Sisteme de Calitate

Direcţia Managementul Laboratoarelor şi Evaluarea Riscurilor

Direcţia Coordonarea Posturilor la Frontieră

Direcţia Logistică, Management şi Administrare Internă

Direcţia Resurse Umane

Şef direcţie

Tolmaci Galina

294-722

galina.tolmaci@ansa.gov.md

Serviciul dezvoltarea profesională

Şef-adj, şef serviciu

Fulga Alla

294-711

alla.fulga@ansa.gov.md

Serviciul dezvoltarea profesională

Şef secţie

Rusuleac Ludmila

294-711

ludmila.rusuleac@ansa.gov.md

Serviciul Juridic

Direcţia Relaţii Internaţionale

Direcţia Coordonarea Posturilor la Frontieră