Actualizat pe: 20 octombrie 2017 |

Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană

Direcția relații internaționale și integrare europeană este o subdiviziune structurală a aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

Misiunea Direcției constă în asigurarea implementării şi monitorizarea realizării obiectivelor de cooperare internațională, coordonarea relaţiilor cu organizaţiile internaţionale şi asigurarea serviciilor protocolare în limita de competenţă a Agenţiei.

 

Atribuţiile de bază:

 1. Coordonarea activităţii ce ţine de implementarea relaţiilor Republica Moldova – Uniunea Europeană şi alte state, prevăzute în acordurile bilaterale și multilaterale conform obiectivelor de activitate şi atribuţiilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în domeniul sănătăţii plantelor, sănătăţii animalelor şi siguranţei alimentelor;
 2. Coordonarea şi monitorizarea implementării asistenţei acordate Agenţiei de la organizaţiile internaţionale, statele membre ale Uniunii Europene şi alte state;
 3. Asigurarea coordonării serviciilor protocolare în procesul de exercitare a atribuţiilor Agenţiei;
 4. Implementarea ansamblului de politici şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul Agenţiei.

 

Structură organizatorică:

 •  Serviciul asistență externă

 

Scopul general al serviciului: Monitorizează realizarea obiectivelor de colaborare şi cooperare cu organismele internaţionale, serviciile din domeniul sănătăţii plantelor, sănătății animalelor şi siguranţei alimentelor din alte ţări.

 

Sarcinile principale ale Serviciului:

 1. Coordonează comisiile de experţi internaţionali în domeniul sănătăţii plantelor, sănătăţii animale şi siguranţei alimentelor;
 2. Asigurară schimbul de informaţii cu instituţiile internaţionale, UE, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi alte ministere implicate în procesul elaborării poziţiei Republicii Moldova;
 3. Asigură pregătiri şi participarea ANSA la activităţile şi şedinţele Instituţiilor Europene şi a altor Organizaţii Internaţionale;
 4. Coordonează şi monitorizează implementarea asistenţei acordate ANSA de la organizaţiile internaţionale, statele membre ale Uniunii Europene şi alte state;
 5. Centralizează și prelucrează materialele primite de la subdiviziunile Agenției pentru pregătirea reuniunilor internaționale.

 

 •  Serviciul relații internaționale

Scopul general al serviciului: Asigurarea implementării şi monitorizarea realizării obiectivelor de cooperare internațională, coordonarea relaţiilor cu organizaţiile internaţionale şi asigurarea serviciilor protocolare în limita de competenţă a Agenţiei.

 

Sarcinile de bază ale funcției:

1. Coordonarea activităţilor ce ţin de implementarea relaţiilor Republicii Moldova – Uniunea Europeană şi alte state, conform obiectivelor de activitate şi atribuţiilor Agenţiei

2. Centralizarea şi prelucrarea materialelor primite de la subdiviziunile Agenţiei pentru pregătirea reuniunilor internaţionale.

3. Coordonarea şi monitorizarea participării colaboratorilor Agenției în cadrul vizitelor peste hotare;

4. Coordonarea asistenței acordată comisiilor de experți internaționali în domeniul sănătăţii plantelor, sănătăţii animalelor şi siguranţei alimentelor;

5. Asigurarea coordonării serviciilor protocolare în procesul de exercitare a atribuţiilor Agenţiei.

 

Contacte:

Ana-Maria DRAGOMIR - Șef al Direcției relații internaționale și integrare europeană

Tel: 0-22-29-47-09

e-mail: ana-maria.dragomir@ansa.gov.md

Octavian CARTERĂ - Șef al Serviciului relații internaționale

Tel: 0-22-29-47-09

e-mail: octavian.cartera@ansa.gov.md

Mihaela CODA – specialist superior, Serviciul relații internaționale

Tel: 0-22-29-47-09

e-mail: mihaela.coda@ansa.gov.md;