Actualizat pe: 20 noiembrie 2017 |

Direcția Controlul Calității și Sisteme de Calitate

Direcţia Controlul Calităţii şi Sisteme de Calitate

Directia are ca obiectiv primordial in activitatea  sa  fortificarea procedurilor de control privind siguranţa alimentelor si  asigurarea  cadrului  unitar  pentru operarea sistemelor naţionale de control şi  inspecţie.

Direcţia controlul calităţii şi sisteme de calitate are în componenţa sa următoarele structuri:

 • Serviciul calitate a produselor de origine animală;
 • Serviciul calitate a produselor de origine non animală;
 • Serviciul scheme de calitate.

Serviciul de calitate a produselor de origine animală are următoarele atribuţii de bază:

 1. Participă la comitetele tehnice de standardizare, analizează baza de date privind standardele şi propune măsurile care se impun, în vederea armonizării standardelor naţionale cu cele europene şi internaţionale in domeniul alimentelor de origine animala;
 2. Colaborează/cooperează, atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional, cu structuri similare pe domeniul specific de activitate;
 3. Coordonează, prin punctul naţional de contact, activităţile Codex Alimentarius de pe întreg teritoriul ţării în domeniul siguranţei alimentelor de origine animala;
 4. Participă la elaborarea Planului Naţional Unic de Control al Republicii Moldova  precum şi a altor planuri şi strategii în domeniul alimentelor de origine animala;
 5. Colaborează cu Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie şi cu Agenţia de Stat pentru Invenţii şi Mărci, la solicitarea acestora, prin furnizarea şi primirea de informaţii, conform legislaţiei în vigoare;
 6. Participă la elaborarea legislaţiei(proiectelor de norme, reglementări şi instrucţiuni)din domeniul alimentelor de origine animala şi în special a celei care face referire la standarde naţionale sau internationale şi face propuneri, dacă este cazul, pentru modificarea şi completarea acesteia, în conformitate cu standardele în vigoare;
 7. Evaluează modul în care se desfăşoară acţiunile de supraveghere în domeniul alimentelor de origine animala de către structurile teritoriale şi recomandă măsurile ce se impun pentru remedierea deficientelor constatate;
 8. Coordonează activitatea de standarde şi mărci pe întreg lanţul alimentelor de origine animala, participă la activităţile de clasificare şi gradare a produselor agroalimentare de origine animală, reglementează şi coordonează activităţile în ceea priveşte clasificarea carcaselor;
 9. Participă la evaluarea şi analiza datelor specifice precum şi la elaborarea strategiei privind frecventele de recoltare a probelor pentru determinarea parametrilor de calitate din alimentele de origine animala;
 10. Elaborează şi implementează procedurile generale/procedurile Specifice/instrucţiunile de lucru/manualele, precum şi toate documentele specifice structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul ANSA;
 11. Participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea Autorităţii, în baza legislaţiei în vigoare, în limita compeţentelor specifice.

Serviciul de calitate a produselor de origine non animală are următoarele atribuţii:

 1. Realizează şi valorifică bazele proprii de date prin colectarea, clasificarea, arhivarea şi diseminarea informaţiilor privind standardele şi mărcile din domeniul alimentelor de origine non-animala, integrează şi diseminează informaţiile privind standardele şi mărcile in domeniul alimentelor de origine non-animala;
 2. Elaborează rapoarte şi sinteze privind reglementările şi situaţia actuală în domeniul standardizării şi mărcilor din domeniul alimentelor de origine non-animala;
 3. Coordonează identificarea specialiştilor, participă la comitetele tehnice de standardizare, în vederea armonizării standardelor naţionale cu cele europene şi internaţionale si a participării (colaborare/cooperare) la acţiunile organismelor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale în domeniul standardizării şi calităţii alimentelor de origine non-animala;
 4. Participă la elaborarea legislaţiei din domeniul alimentelor de origine non-animala şi în special a celei care face referire la standardelor naţionale sau internationale şi face propuneri, dacă este cazul, pentru modificarea şi completarea acesteia, în conformitate cu standardele în vigoare;
 5. Monitorizează îndeplinirea activităţilor din programul de supraveghere şi participă la elaborarea planului cifric, în baza programului de supraveghere şi control oficial în domeniul calităţii alimentelor de origine non-animala si participă la elaborarea proiectelor de norme, reglementări şi instrucţiuni pentru domeniul calitaţii şi standardelor alimentelor de origine non-animala;
 6. Evaluează modul în care se desfăşoară acţiunile de supraveghere în domeniul alimentelor de origine non-animala de către structurile teritoriale şi recomandă măsurile ce se impun pentru remedierea deficientelor constatate;
 7. Colaborează cu Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie şi cu Agenţia de stat pentru proprietatea intelectuala a Republicii Moldova, la solicitarea acestora, prin furnizarea şi primirea de informaţii, conform legislaţiei în vigoare;
 8. Participă la evaluarea şi analiza datelor specifice precum şi la elaborarea strategiei privind frecventele de recoltare a probelor pentru determinarea parametrilor de calitate din alimentele de origine non-animala;
 9. Elaborează şi implementează procedurile generale/procedurile specifice/instrucţiunile de lucru/manualele, precum şi toate documentele specifice structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul ANSA;
 10. Participă la activităţile de clasificare şi gradare a produselor agroalimentare de origine non-animală;
 11. Participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea Autorităţii, în baza legislaţiei în vigoare, în limita compeţentelor specifice.

Serviciul scheme de calitate are următoarele atribuţii de bază:

 1. Elaborează proiecte de norme, reglementări şi instrucţiuni tehnice în domeniul calităţii alimentelor, tehnologiilor de fabricare a produselor alimentare si biotehnologiilor;
 2. Elaborează procedurile de prelevare de probe şi realizare a controlului, testării şi expertizării alimentelor de origine animala si non-animala pentru determinarea organismelor modificate genetic şi a altor parametri care nu ţin de contaminare (ex. falsificare, alergeni, vitamine şi minerale nepermise etc.);
 3. Stabileste cadrul legal referitor la avizarea utilajelor si tehnologiilor de fabricare a produselor alimentare, in baza fiselor tehnice eliberate de producatorii interni si internationali si a conformitatii datelor din documente cu echipamentele si utilajele respective;
 4. Elaborarea si actualizarea listelor cu utilajele si tehnologiile de fabricare a produselor alimentare care au fost avizate, in vederea informarii tuturor operatorilor din domeniul alimentar care detin unitati de industria alimentara;
 5. Stabilirea cadrului legal de aprobare a tuturor operatorilor din domeniul alimentar care isi desfasoara activitatea in domeniul produselor alimentare ecologice sau care prezinta caracteristici traditionale;
 6. Stabilirea strategiei privind controalele oficiale in domeniul produselor alimentare ecologice si a celor care prezinta caracteristici traditionale, in vederea identificarii operatorilor din domeniul alimentar care recurg la practici incorecte si care duc in eroare consumatorul;
 7. Intocmirea şi actualizarea listelor cu unitatile din industria alimentara care obtin produse alimentare ecologice si sau care prezinta caracteristici traditionale, publicarea acesteia in vederea informarii publicului;
 8. Intocmirea programului de verificare randomizata a operatorilor din domeniul alimentar care obtin produse alimentare ecologice si sau care prezinta caracteristici traditionale, aplicarea de masuri in situatiile in care acestia nu respecta conditiile in baza carora le-a fost acordat dreptul de fabricare a acestor produse;
 9. Stabilirea cadrului legal cu privire la indicatiile care trebuie inscrise pe etichetele aplicate alimentelor de origine animala si non-animala, cu privire la criteriile de calitate ale alimentelor;
 10. Elaborează şi implementează procedurile generale/procedurile specifice/instrucţiunile de lucru/manualele, precum şi toate documentele specifice structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul ANSA;
 11. Implementează ansamblul de politici şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul ANSA;
 12. Participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea Autorităţii, în baza legislaţiei în vigoare, în limita compeţentelor specifice.

 Explicații pentru agenții economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Petru Paşa – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 210 060
e-mail:  petru.pasa@ansa.gov.md

Serviciul scheme de calitate

Teodor Jitcu – specialist Principal
Tel: 0 22 210 068
e-mail: teodor.jitcu@ansa.gov.md

Serviciul calitate a produselor de origine animală

Elena Lipin – şef Serviciu
Tel: 0 22 210 068
e-mail: elena.lipin@ansa.gov.md

Lucia Dănăilă – specialist superior
Tel: 0 22 210 068
e-mail: lucia.danaila@ansa.gov.md

Serviciul calitate a produselor de origine non-animală

Oxana Baluţel – specialist principal
Tel: 0 22 210 068
e-mail: oxana.balutel@ansa.gov.md

Cristina Şarban – specialist
Tel: 0 22 210 068
e-mail: cristina.sarban@ansa.gov.md