• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Serviciul Probleme speciale și Integritate

Legislație

 1. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 4. Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;
 5. Legea nr. 271 din 18.12.2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcțiile publice;
 6. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 7. Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale;
 8. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 9. Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
 10. Legea nr. 122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate;
 11. Hotărîrea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și a altor persoane juridice;
 12. Hotărîrea Guvernului nr. 707 din 09.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate;
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 767 din 19.09.2014 pentru implimentarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale;
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 30.03.2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020;
 15. Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 16. Ordinul ANSA nr. 329 din 09.12.2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 17. Ordinul ANSA nr. 95 din 25.04.2016 Cu privire la aprobarea Planului de integritate al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 18. Ordinul ANSA nr. 451 din 29.12.2017 Despre aprobarea Regulamentului informațiilor cu privire la declararea conflictelor de interese raportate de angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 19. Ordinul ANSA nr. 453 din 29.12.2017 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 20. Ordinul ANSA nr. 948p din 08.09.2017 Cu privire la aprobarea Codului de conduită al angajaților ANSA;
 21. Ordinul ANSA nr. 501 din 14.09.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentelor aparatului central al Agenției;
 22. Ordinul ANSA nr. 222 din 29.05.2019 Cu privire la modificarea Ordinului nr. 454/2017 (Despre aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a acelor oferite de politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și crearea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor).