• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Sanatatea si protectia plantelor

Sanatatea si protectia plantelor 

Semințe și Material Săditor

  • Informație

Certificarea fitosanitara

Proceduri

Cerințe fitosanitare la exportul în alte state

Cerințe fitosanitare pentru statele-membre ale Comisiei Economice EuroAsiatice

О внесентт изменений в Единые карантинные фитосанитарные требования, предьявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным обьектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза

Информация о производителях, экспортирующих растительную продукциию (с указанием культуры) в Российскую Федерациию (по состоянию на 10.11.2018)

Modelul de certificat fitosanitar

Monitoring fitosanitar

Proceduri

Materiale didactice

Note informative

 

Recomandări fitosanitare

Control produselor fitosanitare si fertilizantilor

Acte normative pentru agenții economici, care desfășoară activități în domeniul importului, comercializării și utilizării produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizanților:

Agenții economici, care își desfășoară activității în domeniul importului, comercializării și utilizării produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizanților sunt obligați să țină evidența de:

Registrele nominalizate se înregistrează la subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor din cadrul ANSA

Materiale didactice

Servicii de tratare fitosanitară

Lista operatorilor autorizați de ANSA, care prestează servicii de tratare a produselor de origine vegetală prin fumigație

Procedura de control tratarea fitosanitară