• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presa : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Informaţii publice

Rechizite bancare

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu 63
Cod fiscal: 1013601000082
Cod IBAN: MD18TRPAAA142310A00502AA
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD2X

Declaraţia privind buna guvernare

Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2017
Declaraţia privind buna guvernare 24.02.2016
Declaraţia privind buna guvernare 16.02.2015

Direcţia Supraveghere Sanitar - Veterinara

BOLILE ANIMALELOR
Hemosporidiozele

- Dermatita nodulară virală

L I S T A întreprinderilor autorizate sanitar-veterinar care efectuează operaţiuni de import/export al animalelor vii (august 2015)


Legislaţie, Ordine, Instructiuni

Legislaţie

Hotărâri de Guvern

Ordine

Direcţia Supraveghere Farmaceutică veterinară şi furaje
Direcţia Protecţia şi Sănătatea Plantelor

Importatorilor materialului de înmulţire şi săditor viticol


Propunerile pentru includerea următoarelor întreprinderi spre aprobarea părţii ruse (perioada iulie 2016 - aprilie 2017, pe măsură recepţionării cererilor) 
Cererea solicitantului

 

NOTĂ SE DERVICIU privind desfăşurarea seminarelor zonale în domeniul sănătăţii plantelor

Direcţia Controlul Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi
 1. În atenţia "Titularilor de licenţă în domeniul importului şi/sau comercializării produselor de uz fitosanitar şi/sau al fertilizanţilor" Nr.01-6/352 din 05.05.2015
 2. Ordinul Nr.56 din 05.03.2014 cu privire la controlul importului, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi  a fertilizanţilor
 3. Ordinul Nr.215 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea codurilor de practică în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar
 4. LISTA atutorizaţiilor de funcţionare a depozitului/ magazinului specializat pentru păctrarea produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor, eliberate de către subdiviziunile teritoriale ale ANSA la data de 25.04 2014

 5. MANUALUL DEPOZITULUI SPECIALIZAT DE PĂSTRARE A PESTICIDELOR
 6. MODEL cu infomatia   trimestrială  privind importul, comercializarea şi stocul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor prezentată de agentii economici
Direcţia Control Semincer

Informaţii pentru importatori - exportatori

 1. Importatorilor de material săditor viticol – noi reguli la importul viţelor de vie altoite
 2. Instrucţiuni privind importul și exportul seminţelor și a materialului săditor
 3. Program Tehnic privind condiţiile de export a materialului săditor în România
 4. Notă adiţională la Programul Tehnic de la punctul 3

 


Alte informaţii utile

 1. Informaţie despre cantitatea de seminţe a culturilor de primăvară propuse spre comercializare de agenţii economici pentru anul 2017
 2. REGISTRUL AGENŢILOR ECONOMICI ÎNREGISTRAŢI PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA, COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR (26 decembrie 2016)
 3. Lista producătorilor de material săditor pomicol certificați în 2013
 4. Lista producătorilor de material săditor viticol certificați în 2013
 5. Lista producătorilor de semințe de culturi de toamnă inspectați în 2013
 6. Lista producătorilor de semințe de culturi de primăvară inspectați în 2013
 7. Lista producatorilor de semințe de legume, bostănoase, cartof, aromatice în 2013
 8. Informaţie despre cantitatea de seminţe a culturilor de toamnă propuse spre comercializare de agenţii economici în anul 2015 (septembrie)
 9. Informaţie despre cantitatea de seminţe a culturilor de toamnă propuse spre comercializare de agenţii economici în anul 2014

 


Legislaţie, Ordine, Instructiuni

 1. Legi și Coduri

      2. Hotărâri de Guvern

      3. Ordine

Acte permisive eliberate de către Direcţia Control Semincer şi Inspectorii Teritoriali

      1. Material de înmulţire și plantare

       2.  Seminţe

Alte informaţii utile

 1. Pentru mai multe informaţii privind cerinţele legislaţiei naţionale faţă de producerea, certificarea și comercializarea materialului săditor accesaţi blogul oficial: www.pomicol.worldpress.com
 2. Pentru a vă documenta în privinţa cerinţelor legislaţiei naţionale faţă de producerea și comercializarea seminţelor accesaţi blogul oficial: www.semincer.worldpress.com
 3. www.eppo.org
 4. www.ista.org
 5. www.oecd.com
 6. http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/eu_marketing_requirements/index_en.htm

   

   

  Direcţia Supravegherea Unităţilor de Producere a Alimentelor de Origine Animală

  Lista unităților autorizate care produc si procesează alimente de origine animală
  1. Unități de activitate generală (depozite frigorifice)
  2. Carne de ungulate domestice
  3. Carne de pasăre și logoorfe
  4. Carne mărunțită, preparate din carne
  5. Produse din carne
  6. Produse de pescuit 
  7. Lapte crud si produse lactate
  8. Ouă și produse din ouă
  9. Miere

  Lista unităților autorizate cu drept de export a cărnii și subproduselor de carne de pasăre, în Republica Moldova din Ucraina (august 2015)

  Ordinul Nr.79 din 31.03.2014 cu privire la evidenţa unităţilor supuse supravegherii sanitare veterinare Ordinul Nr.86 din 16.07.2013 cu privire la aprobarea fişelor de evaluare a unităţile ce produc/procesează produse de origine animală Ordinul Nr.87 din 16.07.2013 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru prelevarea probelor de produse de origine animală

   

  Procedura generală privind pregătirea și efectuarea Controlului oficial  la unitățile care produc și/sau procesează produse alimentare de origine animală

  Procedura generală privind acțiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme

  • Ordinul Nr. 212 din 05.09.2014 cu privire la aprobarea instrucţiunilor privind efectuarea examenului antet şi post - mortem la păsări
  • Ordinul Nr. 213 din 05.09.2014 cu privire la aprobarea instrucţiunii referitor la standardele de comercializare a ouălor de consum: Anexa

   

  Direcţia Supravegherea Unităţilor de Producere a Alimentelor de Origine Vegetală
  1. Ordin Nr.62 din 10.03.2014 cu privire la stabilirea procedurii de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă şi produse agroalimentare de import

  Procedura de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă şi produse agroalimentare de import

  Direcţia Supravegherea Comerţului, Distribuţiei şi Consumului Produselor Alimentare

  Bunele practici de siguranta alimentară

  1. Ordinul Nr.79 din 08.07.2013 pentru aprobarea Ghidurilor de Bune Practici
  2. Ordinul Nr.136 din 10.09.2013 cu privire la intensificarea controalelor şi inspecţiilor sanitar-veterinare
  3. Ordinul Nr.138 din 10.09.2013 pentru aprobarea procedurii operaţionale privind retragerea produselor alimentare de pe piaţă
  Direcţia Controlul Calităţii şi Sisteme de Calitate
  1. Lista organismelor de certificare a producţiei agroalimentare ecologice acreditate în Sistemul Naţional de Acreditare
  Direcţia Managementul Laboratoarelor şi Evaluarea Riscurilor
  1. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016

   2. Notificările sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje RASFF la nivel central ANSA

   3. Notificările RASFF pentru produsele exportate și importate din/în Republica Moldova în anul 2016

  Direcţia Coordonarea Posturilor la Frontieră

   

  Direcţia Patrimoniu şi Management Intern

   

  Direcţia Resurse Umane
  1. Hotărîrea Guvernului nr. 990 din 06.12.2013 cu privire la zilele de odihnă în anul 2014
  2. Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 04.12.2014 cu privire la zilele de odihnă în anul 2015

  Funcţii vacante
  Cariere.gov.md
  Arhiva persoanelor care au promovat concursul
  Declarație pe propria raspundere
  Formular de participare la concurs

  Direcţia Juridica

  @

  Direcţia Relaţii Internaţionale

   

  Serviciul Audit de Profil

  Serviciul Audit de Profil

  1. Ordinul Nr. 5 din 13.01.2016 cu privire la aprobarea Programelor de audit al sistemului de control oficial
  2. Programul privind realizarea activităţii de audit a sistemului de control din domeniul fitosanitar, sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, conform art.4 al Legii 50/2013
  3. Procedura de AUDIT INTERN AL SISTEMULUI DE CONTROL OFICIAL

   

  Serviciul Audit de Profil    

   

  Comisia medicamentelor veterinare

  Comisia medicamentelor

  Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei Medicamentelor Veterinare

  Raport anual privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar pentru anul 2016

   

  Ordinul Nr. 130 din 10 aprilie 2017 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz Vterinar

  Ordinul Nr. 154 din 5 mai 2017 cu privire la înregistrarea unor produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar

  Ordinul Nr. 67 din 27 februarie 2017 cu privire la înregistrarea unor produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar
  Ordinul Nr. 14 din 16 ianuarie 2017 Cu privire la înregistrarea unor produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar
  Ordinul Nr. 22 din 16 ianuarie 2017 Cu privire la înregistrarea unor produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar
  Ordinul Nr. 28 din 27 ianuarie 2017 Cu privire la înregistrarea unor produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar
  Ordinul Nr. 45 din 6 februarie 2017 Cu privire la înregistrarea unor produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar