• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Import / Export

Import/Export

 

Import

 1. L I S T A întreprinderilor autorizate sanitar-veterinar care efectuează operaţiuni de import/export
 2. Lista producătorilor de cartofi alimentari din Belarusi​
 3. Proceduri de export ale producției agroalimentare din Republica Moldova pe pe piețile Uniunii Europene
 4. Procedura de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă şi produse agroalimentare de import, conform Ordinului Nr.62 din 10.03.2014
 5. Document Veterinar Comun de Intrare (DVCI) Pentru Animale 08.09.2016
 6. Document Sanitar-Veterinar Comun de Intrare (DSVCI) produse 08.09.2016

 

   

  Export

  1. Cerinţe generale privind procedurile necesare de urmat în cazul intenţei de export a animalelor vii şi a produselor de origine animală în Uniunea Europeană
  2. Certificare export a mierei de albini: (1. Autorizație sanitară veterinară de funcționare 2. Certificat sanitar veterinar F2, 3. Pașaportul prisăcii, 4. Act de achiziție a mărfurilor, 5. Contract CRDV, 6. Raport de încercări, 7. Certificat de conformitate, 8. CERERE-TIP, 9. Aviz sanitar-veterinar de import-export, 10. Certificat sanitar-vetrinar

   

  Unități autorizate
  1.   Austria
    
  2.   Belgia
    
  3.   Belorusia
    
  4.   Bulgaria
    
  5.   Cehia
    
  6.   Danemarca
    
  7.   Federația Rusă
    
  8.   Germania
    
  9.   Kazahstan
    
  10.   Olanda
    
  11.   Polonia
    
  12.   Republica Franceză
    
  13.   România
    
  14.   Spania
    
  15.   Turcia
    
  16.   Ucraina
  Certificare veterinară

  Modele de certificate sanitar - veterinare pentru import

  1. Franța: Model 1, Model 2, Model 3Model 4
  2. Italia: Model 1
  3. Polonia: Model 1, Model 2, Model 3Model 4Model 5Model 6, Model 7Model 8, Model 9
  4. Cehia: Model 1
  5. România: Model 1Model 2Model 3Model 4
  6. Spania: Model 1Model 2, Model 3 
  7. Elveția: Model 1Model 2,
  8. Ungaria: Model 1, Model 2Model 3Model 4
  9. Marea Britanie: Model 1 
  10. Letonia: Model 1
  11. Ucraina: Model 1
  12. Serbia: Model 1

  Modele de certificate sanitar - veterinare pentru export

  1. Țările CSI: Model 1, Model 2, Model 3Model 4, Model 5, Model 6
  2. Ucraina: Model 1

  Modele de certificate sanitar-veterinare aprobate în conformitate cu legislația națională

  1. Hotărîrea de Guvern Nr. 711 din  28.08.2014 pentru  aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman
    http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354592

   

  1. Hotărîrea de Guvern Nr. 1113 din  06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte  cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul  şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea
            http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337011

   

  1. Hotărîrea de Guvern Nr. 560 din  17.08.2015 cu privire la aprobarea Normei de sănătate animală şi publică, precum  şi modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne,  stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman: 
   http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360662;

   

  1. Hotărîrea de Guvern Nr. 48 din  27.01.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la  acestea:
   http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330575;

   

  1. Ordinul MAIA Nr. 220 din  26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelul de certificat veterinar pentru exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre:
   http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=323964

  Tab content 2.

  Anunțuri

  Tab content 2.