• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Supraveghere Farmaceutică veterinară și furaje

Informaţii generale

Direcţia Supraveghere Farmaceutică veterinară şi furaje

Serviciu activitate farmaceutică veterinară.

Funcţia de bază – supravegherea şi control asupra testării, omologării, înregistrării, producerii, depozitării, transportării,importului, exportului, comercializării şi utilizării medicamentelor de uz veterinar.

Atribuţiile principale

 • expertiza, omologarea şi înregistrarea medicamentelor de uz veterinar;
 • elaborarea cerinţelor sanitar-veterinare pentru testarea, omologarea, înregistrarea, producerea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, exportul şi comerţul cu produse medicinale veterinare;
 • întocmirea şi actualizarea, prin ordinul directorului a:
 1. listei unităţilor autorizate sanitar-veterinar care fabrică produse farmaceutice de uz veterinar;
 2. listei fabricanţilor şi distribuitorilor autorizaţi care vor avea în posesie substanţe active cu proprietăţi anabolice, antiinfecţioase, antiparazitare, antiinflamatorii, hormonale sau psihotrope, care pot fi folosite la fabricarea produselor farmaceutice de uz veterinar;
 3. listei produselor farmaceutice de uz veterinar autorizate, a perioadelor de aşteptare şi întrerupere, precum şi a interdicţiilor privind utilizarea unora dintre aceste produse;
 • elaborarea şi punerea în aplicare a unui program de farmacovigilenţă;
 • stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de produse medicinale de uz veterinar la animale vii şi în produsele de origine animală provenite de la animale tratate cu astfel de produse medicinale de uz veterinar;

 

Serviciu supraveghere furaje şi alte produse.

Funcţia de bază – supravegherea şi controlul asupra producerii hranei pentru animale şi furajelor medicamentoase, asupra respectării igienei la întreprinderile producătoare de hrană pentru animale.

Atribuţiile principale

 • exercitarea, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei, a controlului de stat privind respectarea cerinţelor sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu furaje, materiale furajere,  premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materiale şi produse utilizate în furajarea şi nutriţia animalelor precum şi a furajelor medicamentate şi a hranei destinate pentru animalele de companie.
 • stabilirea prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, a listei substanţelor interzise spre utilizate în furajarea animalelor, precum şi nivelurilor maxime admise de produse medicinale veterinare utilizate pentru furajele medicamentate, controlul respectării acestora fiind realizat de medicii veterinari oficiali, responsabili de supravegherea şi controlul sanitar-veterinar la unităţile şi exploataţiile de animale ce utilizează materialele furajere;
 • întocmirea listei oficiale a aditivilor furajeri, a zoofiturilor, premixurilor şi concentratelor proteino-vitamino-minerale sau vitamino-minerale ce pot fi utilizate şi introduse în furaje, materiale furajere, furaje combinate, furaje complete şi furaje suplimentare, care este aprobată prin ordinul directorului şi este publicată oficial
 • întocmirea, aprobarea, publicarea listei întreprinderilor ce produc, depozitează, comercializează, intermediază sau distribuie materiale furajere.

Proceduri de control
1. Procedură specifică privind inspecţia depozitului de produse farmaceutice veterinare
2. Procedură specifică privind inspecţia unităţilor care depozitează/comercializează furaje
3. Procedură specifică privind verificarea farmaciilor veterinare
4. Procedură specifică privind verificarea unităţilor de producere a furajelor combinate/furajelor medicamentate/aditivilor furajeri/preamestecurilor de aditivi furajeri
5. Procedură specifică privind verificarea unităţilor de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru nevoile exclusive ale propriei exploataţii (ferme cu moară, malaxor propriu, malaxor pentru furaje)
6. Procedură specifică privind verificarea punctelor farmaceutice veterinare 

Proceduri de prelevări a probelor
1. Procedură specifică privind prelevarea probelor de furaje 
2. Procedură specifică privind prelevarea probelor de produse veterinare imunologice

 • stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de produse medicinale de uz veterinar la animale vii şi în produsele de origine animală provenite de la animale tratate cu astfel de produse medicinale de uz veterinar;
Informaţii publice