• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Supraveghere Farmaceutică veterinară și furaje

Informaţii generale

Direcţia Supraveghere Farmaceutică veterinară şi furaje

Serviciu activitate farmaceutică veterinară.

Funcţia de bază – supravegherea şi control asupra testării, omologării, înregistrării, producerii, depozitării, transportării,importului, exportului, comercializării şi utilizării medicamentelor de uz veterinar.

Atribuţiile principale

 • expertiza, omologarea şi înregistrarea medicamentelor de uz veterinar;
 • elaborarea cerinţelor sanitar-veterinare pentru testarea, omologarea, înregistrarea, producerea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, exportul şi comerţul cu produse medicinale veterinare;
 • întocmirea şi actualizarea, prin ordinul directorului a:
 1. listei unităţilor autorizate sanitar-veterinar care fabrică produse farmaceutice de uz veterinar;
 2. listei fabricanţilor şi distribuitorilor autorizaţi care vor avea în posesie substanţe active cu proprietăţi anabolice, antiinfecţioase, antiparazitare, antiinflamatorii, hormonale sau psihotrope, care pot fi folosite la fabricarea produselor farmaceutice de uz veterinar;
 3. listei produselor farmaceutice de uz veterinar autorizate, a perioadelor de aşteptare şi întrerupere, precum şi a interdicţiilor privind utilizarea unora dintre aceste produse;
 • elaborarea şi punerea în aplicare a unui program de farmacovigilenţă;
 • stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de produse medicinale de uz veterinar la animale vii şi în produsele de origine animală provenite de la animale tratate cu astfel de produse medicinale de uz veterinar;

 

Serviciu supraveghere furaje şi alte produse.

Funcţia de bază – supravegherea şi controlul asupra producerii hranei pentru animale şi furajelor medicamentoase, asupra respectării igienei la întreprinderile producătoare de hrană pentru animale.

Atribuţiile principale

 • exercitarea, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei, a controlului de stat privind respectarea cerinţelor sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu furaje, materiale furajere,  premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materiale şi produse utilizate în furajarea şi nutriţia animalelor precum şi a furajelor medicamentate şi a hranei destinate pentru animalele de companie.
 • stabilirea prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, a listei substanţelor interzise spre utilizate în furajarea animalelor, precum şi nivelurilor maxime admise de produse medicinale veterinare utilizate pentru furajele medicamentate, controlul respectării acestora fiind realizat de medicii veterinari oficiali, responsabili de supravegherea şi controlul sanitar-veterinar la unităţile şi exploataţiile de animale ce utilizează materialele furajere;
 • întocmirea listei oficiale a aditivilor furajeri, a zoofiturilor, premixurilor şi concentratelor proteino-vitamino-minerale sau vitamino-minerale ce pot fi utilizate şi introduse în furaje, materiale furajere, furaje combinate, furaje complete şi furaje suplimentare, care este aprobată prin ordinul directorului şi este publicată oficial
 • întocmirea, aprobarea, publicarea listei întreprinderilor ce produc, depozitează, comercializează, intermediază sau distribuie materiale furajere.

Proceduri de control
1. Procedură specifică privind inspecţia depozitului de produse farmaceutice veterinare
2. Procedură specifică privind inspecţia unităţilor care depozitează/comercializează furaje
3. Procedură specifică privind verificarea farmaciilor veterinare
4. Procedură specifică privind verificarea unităţilor de producere a furajelor combinate/furajelor medicamentate/aditivilor furajeri/preamestecurilor de aditivi furajeri
5. Procedură specifică privind verificarea unităţilor de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru nevoile exclusive ale propriei exploataţii (ferme cu moară, malaxor propriu, malaxor pentru furaje)
6. Procedură specifică privind verificarea punctelor farmaceutice veterinare 

Proceduri de prelevări a probelor
1. Procedură specifică privind prelevarea probelor de furaje 
2. Procedură specifică privind prelevarea probelor de produse veterinare imunologice

 • stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de produse medicinale de uz veterinar la animale vii şi în produsele de origine animală provenite de la animale tratate cu astfel de produse medicinale de uz veterinar;
Informaţii publice
 1. Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar
 2. Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor
 3. Hotărîrea Guvernului nr. 311 din 21.05.2012 u privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a condiţiilor de reglementare a preparării, plasării pe piaţă şi utilizării nutreţurilor cu adaos de medicamente
 4. Hotărîrea Guvernului nr. 315 din 26.04.2010 pentru aprobarea Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman
 5. Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje
 6. Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri
 7. Ordinul MAIA nr. 176 din  06.11.2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de formulare de prescripţie medicală, pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora
 8. Ordinul MAIA nr. 18 din  05.02.2004 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 938 din 17.08.2006 cu privire la aprobarea unor regulamente
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 18.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar
 11. Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare
 12. Hotărîrea Guvernului nr. 942 din 11.10.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 24.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile şi procedurile de stabilire a limitelor maxime admise de reziduuri ale substanţelor farmacologic active în produsele alimentare de origine animală
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 298 din 27.04.2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere şi controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precumşi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală
 15. Hotărîrea Guvernului nr. 169 din 06.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea medicamentelor de uz veterinar
 16. Legea nr. 1456 din  25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică*
 17. Legea nr. 1409 din  17.12.1997 cu privire la medicamente
 18. Legea nr. 1352 din  03.10.2002 cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului
 19. Hotărîrea Guvernului nr. 169 din 06.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea medicamentelor de uz veterinar

Pentru primirea informaţiilor mai detailate, agenţii economici şi persoanele fizice se pot adresa:

Victor Pîslaru – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 210 156
e-mail:  victor.pislaru@ansa.gov.md

Serviciu autorizarea unităţilor cu activitate farmaceutică:

Ion Josan – şef Serviciu
Tel: 0 22 26 46 69
e-mail: ion.josan@ansa.gov.md

Angela Sîrbu – specialist principal
Tel: 0 22 210 156
e-mail: angela.sirbu@ansa.gov.md

 

Serviciu supraveghere furaje şi alte produse:

Alexei Mînzăraru – şef Serviciu
Tel: 0 22 26 46 68
e-mail: alexei.minzararu@ansa.gov.md

Ludmila Savca – specialist principal
Tel: 0 22 210 156
e-mail: ludmila.savca@ansa.gov.md