• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Siguranță și Calitatea Produselor Alimentare de Origine Nonanimală

Scopul: Controlul şi supravegherea respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare privind siguranţa alimentelor la toate etapele de producţie ale lanţului alimentar, de către producătorii primari, procesatori, importatori, exportatori, distribuitori, transportatori, comercianţi, furnizori, precum şi de întreprinderile de ambalare și depozitele de produse alimentare de origine vegetală

Obiectivele:

 1. Implementarea normelor sanitare şi a instrucţiunilor tehnice în domeniul siguranţei, igienei şi expertizei produselor de origine vegetală, pentru unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine vegetală;
 2. Elaborarea, implementarea şi monitorizarea Planului multianual de controale oficiale;
 3. Înregistrarea şi autorizarea operatorilor din businessul alimentar, crearea şi menţinerea registrelor speciale, în condiţiile Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător Monitorizarea activității direcțiilor teritoriale și municipale din cadrul Agenției Pentru Siguranța Alimentelor;
 4. Supravegherea unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine vegetală, în baza dispoziţiilor conducerii autorităţii competente.
 5. Informarea operatorilor din sectorul alimentar privind cerinţele de siguranţă alimentară şi bunele practici, inclusiv analiza riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP), bunele practici în agricultură (GAP), bunele practici de fabricaţie (GMP) şi bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea normelor legale  inclusiv a celor cu privire la proiectarea unităţilor din sectorul alimentar.

Cadrul legal

Cadrul legal ce ține de activitatea Direcția:

 • Legii nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor
 • Hotărea Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 ”Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 221 din 16 martie 2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 520 din 22 iunie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele alimentare;
 • Legea nr. 50 din  28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea  conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor;

Legislația specifică fiecărui serviciu:

 1. Serviciul de monitorizare şi control unităţi din domeniul panificaţiei
  1. Legea nr. 33 din 24.02.2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale;
  2. Hotărîrea Guvernului nr. 1285 din 07.11.2006 cu privire la implimentarea Legii nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cerele;
  3. Hotărîrea Guvernului nr.775 din 03.07.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului tehnice „Produse de panificație și paste fainoase”;
  4. Hotărîrea Guvernului nr. 68 din 29.01.2009 cu privire la Regulamenrtării tehnice „Făina, grișul și tărîța de cereale”.
 2. Serviciul de monitorizare şi control unităţi din domeniul sucurilor şi băuturilor alcoolice
  1. Hotărîrea Guvernului nr.1111 din 06.12.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Sucuri și anumite produse similare destinate consumului uman”;
  2. Hotărîrea Guvernului Nr. 356 din  11.05.2009 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Sistemul de organizare a pieţei vitivinicole şi trasabilitatea produselor”;
  3. Hotărîrea Guvernului nr.934 din15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate;
 3. Serviciul de monitorizare şi control unităţi din domeniul prelucrării legumelor şi fructelor
  1. Hotărîrea Guvernului nr. 1004 din 25.10.2010  cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe  și din plante și produse de origine vegetală;
  2. Hotărîrea Guvernului nr. 115 din 08.02.2013 privind controlul nitraților în produsele alimentare de origine vegetală;
  3. Regulamentul provizoriu privind organizarea activității de certificare a produselor de origine vegetale destinate exportului;
  4. Instrucțiune  de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală;

 Explicații pentru agenții economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Radu Musteaţă – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 292 616
e-mail: radu.musteata@ansa.gov.md

Serviciul monitorizare şi control a unităţilor din domeniul panificaţiei

Ion Codreanu – şef Serviciu
Tel: 0 22 264 696
e-mail: ion.codreanu@ansa.gov.md

Alina Miţcul – specialist Principal
Tel: 0 22 292 980
e-mail: alina.mitcu@ansa.gov.md

Serviciul monitorizare şi control a unităţilor din domeniul sucurilor şi băuturilor alcoolice

Ivasişin Natalia specialist principal
Tel: 0 22 292 980
email: natalia.ivascisin@ansa.gov.md

Macaru Corina specialist superior
Tel: 0 22 292 980
email: corina.macaru@ansa.gov.md

Serviciul monitorizare şi control a unităţilor din domeniul prelucrării legumelor şi fructelor

Andrei Constantinovici - specialist Principal
Tel: 0 22 292 980
e-mail: andrei.constantinovici@ansa.gov.md

Andrei Constantinovici - specialist Principal
Tel: 0 22 292 616
e-mail: andrei.constantinovici@ansa.gov.md

Natalia Mihalachi - specialist Principal
Tel: 0 22 292 980
e-mail: natalia.mihalachi@ansa.gov.md