• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Vizita Directorului General ANSA la OcnițaDirectorul General ANSA,  Gheorghe Gaberi,însoțit de Zenonas Stanevicius, Înalt Consilier UE pentru siguranța alimentelor, de un grup de specialiști de la autoritatea pentru siguranța alimentelor din Lituania și de Șefii Direcțiilor ANSA, Diana Gherman și Larisa Pungă, a întreprins o vizită de lucru în raionul Ocnița

Reprezentanții Agenției și oaspeții din Lituania au vizitat firma agricolă „PLAIUL BÂRLĂDEAN”. Antreprenoarea întreprinderii, Tatiana Pavliuc  le-a demonstrat linia modernă de sortare și procesare a fructelor și frigiderul, care în mare parte este deja completat cu mere și prune din recolta anului curent.

 Firma agricolă se specializează în cultivarea fructelor și din aceste considerente au fost întreprinse măsuri concrete de extindere a suprafețelor de livezi de mere și cireșe de cele mai performante soiuri. Doar în primăvara acestui  an au fost plantate mai bine de 40 hectare de livezi noi. Reprezentanții Agenției și specialiștii din Lituania s-au convins la fața locului că la fondarea livezilor tinere au fost respectate toate cerințele tehnologice, plantațiile fiind într-o stare exemplară.

În cadrul vizitei Directorul General ANSA a participat la ceremonia de inaugurare a unui nou sediu pentru specialiștii secției de supraveghere sanitar-veterinară de la DRSA Ocnița.

Dl Gaberi a luat cunoștință de condițiile de muncă create specialiștilor după reparația sediului, menționând că sursele financiare repartizate au fost utilizate rațional, sediul fiind practic  renovat la nivelul european. D-lui și-a exprimat speranța că în noile condiții, specialiștii aceste subdiviziuni vor reuși să facă față cerințelor actuale.

La întrevederea cu specialiștii acestei subdiviziuni teritoriale, Directorul General s-a referit la reformarea agenției, la acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru prevenirea PPA. Vorbind despre conlucrarea și asistența pe care o acordă ANSA operatorilor economici, Dl Gaberi a accentuat importanța de penetrare a noilor piețe de desfacere a fructelor, menționând că Agenția a finalizat negocierile cu Canada pentru livrarea prunelor pe piața acestei țări, cu India și Israel pentru exportul de mere. Conform afirmațiilor Directorului General, ANSA va identifica și în continuare noi pieți de desfacere a produselor de origine vegetală și animală, de datoria  subdiviziunilor teritoriale fiind asigurarea calității impecabile a produselor moldovenești expediate pe piețele din afara țării.

Serviciul de presă ANSA