• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Subdiviziunea teritoriala pentru Siguranța Alimentelor Ocniţa a organizat un seminar de instruire cu operatorii economiciTematica seminarului a inclus informații despre particularităţile aplicării produselor de uz  fitosanitar şi a fertilizanţilor, sistemul măsurilor în domeniul carantinei fitosanitare, controlul asupra testării materialului semincer şi săditor privind aprecierea calităţilor culturale ale seminţelor şi deţinerea documentaţiei tehnico-normative și  autorizația sanitar-veterinară a obiectivelor agenților economici”.

La întrunire au participat  operatorii economici din teritoriu și responsabilii din cadrul Direcției de domeniile de siguranța alimentelor, sănătatea plantelor și sănătatea animalelor.

Subiectele discutate mai detaliat țin de:

  1. Documentele necesare pentru gestionarea PUFF în anul.2018. Lista registrelor obligatorii în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar și fertilizanți.
  2. Sistemul măsurilor în domeniul carantinei fitosanitare. Metodele de combatere a obictelor de carantină (ambrosia, gîndacul vestic al porumbului și alți dăunători și boli).
  3. Controlul asupra testării materialului semincer şi săditor privind aprecierea calităţilor culturale ale seminţelor şi deţinerea documentaţiei tehnico-normative.
  4. Înrejistrarea operatorilor economici în domeniul Siguranța Alimentelor, Autorizația Sanitar-Veterinară a obiectivelor agenților economici.

Participanții la seminar au fost  informați despre sancțiunile administrative în caz de nerespectare a legislației în vigoare.