• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Seminar organizat de DTSA Ocnița (Dondușeni) cu implicarea APLLa 14 februarie 2020, DTSA Ocnița (cu raza de acoperire și a raionului Dondușeni), în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Ocnița, a organizat un seminar de instruire cu tematica: ”Autoritățile APL de nivelul I, II și rolul lor în soluționarea problemelor stringente, conlucrarea pe domeniile siguranța alimentelor, sanitar-veterinar și protecția plantelor”.  

Seminarul s-a desfășurat în incinta Consiliului Raional Ocnița. Agenda seminarului a inclus următoarele subiecte:

  • combaterea comerțului stradal neautorizat;
  • organizarea alimentației copiilor în instituțiile preșcolare;
  • Pesta Porcină Africană;
  • Gripa Aviară;
  • utilizarea pășunilor;
  • combaterea ambroziei;
  • înființarea plantațiilor multianuale;
  • modul de casare și defrișare a plantațiilor multianuale.

Participanții au fost informați despre importanța respectării actelor normative, necesitatea sporirii gradului de vigilență și de responsabilitate la capitolul siguranța alimentelor.

În cadrul seminarului au participat cca 20 de primari, care au manifestat interes față de informația expusă, luând parte activ și la sesiunea de întrebări și răspunsuri, spre final au fost distribuite  materiale  informative.