• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Seminar de instruire a utilizatorilor de produse de uz fitosanitar și fertilizanți din r-nul DondușeniVineri, 15 martie 2019, STSA Ocnița cu raza de acoperire Dondușeni a organizat un seminar în incinta Consiliului Raional Dondușeni cu producătorii agricoli și reprezentanții Direcției Sănătății Muncii și Protecției Sociale Edineț/Dondușeni și Inspectoratului Ecologic Dondușeni cu tematica - Particularităţile aplicării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Sistemul măsurilor în domeniul carantinei fitosanitare. Monitorizarea dezvoltării dăunătorilor și bolilor.

În cadrul seminarului au fost abordate următoarele subiecte:

  • Cerințele privind importul, comercializarea, stocarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți,reieșind din cerințele Legii nr. 119 din 22.04.2004 cu privire la produse de uz fitosanitar și la fertilizanți.
  • Monitorizarea și dezvoltarea dăunătorilor și bolilor la culturile agricole și metodele de combatere, reieșind din cerințele Legii nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și carantina fitosanitară.
  • Cerințele actuale la producerea și comercializarea producției destinate exportului. Nomenclatorul tarifelor.
  • Regulile de desfacere către populație a semințelor și a materialului săditor, reieșind din cerințele Legii nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe.

Programul seminarului a prevăzut informarea producătorilor agricoli și despre sancțiunile administrative în caz de nerespectare a legislației în vigoare. Tot odată aceștia au fost informați despre prevederile art.17 al Legii nr. 119 din 22.04.2004, fiind recepționate cereri cu privire la instruirea personală de utilizare și comercializare PUFF.