• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Rezultatele investigației toxiinfecției alimentare din 10 august curent, produse la o nuntă într-o sală de festivități din ChișinăuAgenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a încheiat investigația asupra cazului de toxiinfecție alimentară care a avut loc pe data 10.08.2019 la o nuntă în municipiul Chișinău, cu participarea a 74 persoane și vine cu următoarele concretizări:  

În instituțiile Medico Sanitare Publice Republicane au fost spitalizați 44 de bolnavi, 6 bolnavi au refuzat spitalizarea. În urma analizelor efectuate la 39 dintre bolnavi s-a depistat Salmonella enteritidis.

Efectuarea de către inspectorii ANSA a controlului inopinat la unitatea menționată, a stabilit că toate produsele alimentare și băuturile servite la masă erau însoțite de acte ce atestă proveniența și calitate lor. Produsele de patiserie pentru masa fourchette și tortul de sărbătoare, furnizate de o companie, din municipiul Bălți, erau însoțite de cerificate de calitate, dar livrate cu transport neautorizat, fără condiții termice speciale și cu lipsa facturii de transport /bonul de casă.

Din numărul total de angajați ai localului – 25, s-a stabilit că 10 persoane nu dispun de examen medical, iar 20 au instruirea igienică expirată sau aceasta lipsește în general.

Condițiile sanitare a spațiilor pentru pregătirea bucatelor, prezintă unele neconformități. În local lipsesc proceduri de înregistrare a stării de sănătate a angajaților, precum și examenul și instruirea medicală, proceduri aprobate privind igiena curentă și dezinfecția încăperilor, utilajului, ustensilelor, inclusiv registrele de evidența.

La momentul controlului, inspectorii STSA Chișinău, au prelevat 18 probe de bucate gata și materii prime din cele servite la masa dată, precum și 24 probe de sanitație de pe suprafețele de lucru și inventar, care au fost expediate la Laboratorul de Încercări ”Centrul Republican Diagnostic Veterinar”. Rezultatele de laborator au demonstrat în bucatele preparate (bujenină, ruladă de pui, fileu de somon sărat și pește somon fileu neprelucrat) prezența Salmonellei enteritidis și a Bacteriilor coliforme. Probele de produse de pateserie nu au fost prelevate din lipsa acestora.

În rezultatul neconformităților depistate, specialiștii STSA Chișinău, la data de 12.08.2019 au emis un șir de prescripții, inclusiv de sistare a activității bucătăriei (bloc A) și înlăturarea din procesul de lucru a personalului lucrător implicat, până la primirea rezultatelor oficiale ce ține de starea sănătății acestora, măsuri de ordin sanitar în special igienizarea și dezinfectarea încăperilor, utilajului, ustensilelor, inițierea măsurilor de mentenanță generală, elaborarea și implementarea procedurilor operaționale ce țin de controlul sănătății personalului angajat, instruirea personalului lucrător, combaterea dăunătorilor, autocontrol, evidența procesului tehnologic, trasabilitatea alimentelor, stabilirea și monitorizarea parametrilor în punctele critice de control conform HACCP.

Pe data de 19.08.2019, administrația localului unde s-a produs toxiinfecția a depus la cancelaria STSA Chișinău, o cerere privind sistarea activității pe termen nedeterminat, până la înlăturarea deplină a neconformităților constatate, cu informarea ulterioară a STSA.

Concomitent cu verificarea localului din Chișinău, inspectorii subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor din Bălți au inițiat un control inopinat la unitatea care a preparat și livrat produse de patiserie pentru masa fourchette și tortul de sărbătoare. Aici au fost depistate următoarele neconformități:

  • Lipsa contractului de prestări servicii cu un laborator acreditat;
  • Nerespectarea periodicității efectuării analizelor de laborator la produsul finit;
  • Lipsa contractului Dezinfecție Dezinsecție și Deratizare;
  • Nu se fac înregistrări în corecte în registrele de evidență a unității;
  • Termometrele nu sunt verificate metrologic;
  • Instrucțiunea tehnologică și certificatul de calitate nu corespund legislației în vigoare;

În urma controlului au fost prelevate 10 probe de sanitație, agentul economic a sistat activitatea pînă la înlăturarea neconformităților constatate.

Urmare celor relatate, de către inspectorii Direcțiilor teritoriale au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenție în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Direcția unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor, ANSA