• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

REZULTATELE ACTIVITĂȚII INSPECTORILOR ANSA ÎN PERIOADA 22 FEBRUARIE – 3 MARTIE, CURENTConform rezultatelor activității subdiviziunilor din teritoriu ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pe parcursul perioadei trecute au fost efectuate  20 de controale la agenții economici din domeniul producției de origine vegetală, la 6 depozite pentru păstrarea cerealelor, 8 depozite pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, 3 piețe agricole și 2 magazine agricole. Verificări s-au făcut și la 8 agenți economici, care cultivă semințe și material săditor pentru comercializare  pe piețele interne și peste hotare.

Inspectorii ANSA s-au deplasat la 33 ferme de bovine, porcine, ovine și caprine iepuri, chinchilie și păsări, 14 stupine, 3 exploatații de animale, 10 deținători de bovine, ovine și păsări de casă și la 5 puncte farmaceutice, dintre care unul inopinat.

În perioada de referință au fost verificate din punct de vedere a conformității 6 puncte de colectare a laptelui, 4 abatoare,  1 punct de sacrificare, 2 depozite frigorifice, 2 piețe agrolamentare, 2 pavilioane de comercializare a peștelui, proaspăt, 4 magazine de comercializare a cărnii. Controlului au fost supuse   4 brutării, 3 mori, o secție de producere a pastei făinoase, o fabrică de vin,  o secție de cofetărie și 2 de pateserie.

Inspectorii pentru supravegherea comerțului au inspectat 143 de magazine alimentare, inclusiv 6 inopinate, 1 magazin specializat  și 10 tarabe.  Au fost întreprinse vizite de control la10 săli de festivități, 4 cafenele, 2 baruri, 1 cantină, 1 azil de bătrâni, 12 blocuri  alimentare din instituții școlare, 21 de blocuri din cele preșcolare, inclusiv un control inopinat  și cantina de la un spital rational.

În total, în urma controalelor efectuate de către inspectorii  ANSA pe parcursul perioadei respective au fost depistate 56 de neconformități, întocmite  58 de prescripții,  32 de  procese verbale de contravenție.

 În urma controlalelor au fost aplicate amenzil în sumă de 41 de  mii 850 de lei.