• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Retrospectiva activităților desfășurate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pe parcursul anului 2017 

 

Retrospectiva activităților desfășurate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pe parcursul anului 2017

IANUARIIE

La începutul lunii, la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a avut loc o conferință de presă consacrată rezultatelor activității ANSA pe parcursul anului 2016.

Directorul General al Agenției, Gheorghe Gaberi s-a referit la măsurile întreprinse de Agenţie pe parcursulu anului trecut, menţionând că ANSA a lansat o serie de activităţi majore ce ţin de reforma instituţională şi regulatorie, care au scopul ajustării cadrului său instituţional şi operaţional la cerinţele Uniunii Europene. S-a recurs, în primul rând la lichidarea restanţelor prevăzute în planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE. În acest sens, în scurt timp au demarat şi finalizat 60 de acţiuni de perfecţionare a cadrului legislativ şi de implementare a normelor legale noi în activitatea Agenţiei, fapt ce a condus la scimbarea cardinală a situaţiei în relaţiile Agenţiei în raport cu Acordului nominalizat. În context, s-a specificat, că întru înlesnirea activității agenților economici a fost redus considerabil numărul documentelor permisive, la ANSA a fost deschis un ghișeu unic, care deservește operativ solicitările agricultorilor.

Al doilea moment de esență este cel de restabilire a relaţiilor cu donatorii externi, Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene și Banca Mondială. Proiectele iniţiate sunt cifrate la suma de 5 mln de euro. Din sursele oferite de către donatori au fost construite şi date în exploatare trei puncte de control fitosanitar ( la Tudora,Criva şi Giurgiuleşti), au fost lansate licitaţii de procurare a componentelor pentru efectuarea testelor de laborator, necesare sporirii gradului de siguranţă a alimentelor. S-a efectuat reacreditarea internaţională a Centrului Republican de Diagnostică Veterinară la 70 de metode de testare în domeniul de siguranţă a alimentelor, a fost elaborat şi se implementează conceptul de unificare a sistemului de laboratoare pe toate segmentele ce ţin de siguranţa alimentelor – atât pentru produsele de origine animală, cât şi pentru produsele de origine vegetală. Adiţional, cu asistenţa financiară din partea Băncii Mondiale se efectuează reconstrucţia şi reutilarea a două laboratoare regionale din Bălți şi Cahul, a menţionat Directorul General ANSA.

 

Vizita Prim-ministrului Pavel Filip și a Directorului General ANSA la Râşcani

La consiliul rational a avut loc o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Rîșcani. În cadrul dialogului, Pavel Filip a prezentat principalele realizări ale Cabinetului de miniștri în decursul unui an de la învestire și a trasat obiectivele de guvernare pentru perioada următoare.

Pavel Filip însoţit de căître Directorul General ANSA a mers apoi la Costești-Stînca pentru a discuta la fața locului problemele cu care se confruntă acest punct de trecere a frontierei de stat, precum și necesitățile personalului angajat.

Principala problemă abordată a vizat lipsa unui post de control sanitar veterinar și fitosanitar, care ar permite antreprenorilor să-și exporte producția în România. Premierul a solicitat autorităților să analizeze necesitățile existente în acest sens și să întreprindă măsurile necesare pentru a facilita exporturile.

În context, Directorul General al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a spus că un inspector fitosanitar a fost deja delegat să efectueze verificările necesare ale importurilor prin punctul de trecere a frontierei de stat Costești-Stînca.

 

O tonă de pește afumat și sărat în condiții groaznice, urma să ajungă în supermarketurile din capitală.

O întreprindere de prelucrare şi afumare a peştelui în asortiment activa în condiții insalubre. Pe teritoriul acesteia a fost depistată o tonă de pește în proces de preparare şi produs finit păstrat în vase interzise în industria alimentară, fiind estimată valoarea totală în sumă de aproximativ 100 000 lei.

Marfa a fost depistată după ce ofiţerii de investigare a fraudelor economice din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău de comun cu angajaţii Direcţiei Municipale Siguranţa Alimentelor au demarat verificări în acest sens. În rezultatul acţiunilor specializate în domeniu poliţiştii au constatat nereguli în activitate, precum şi condiţii antisanitare de prelucrare a peştelui.

Ulterior specialiştii în siguranţa alimentelor au aplicat restricţii, privind comercializarea ulterioară a peştelui, şi au colectat mostre pentru a fi expediate la Centrul Republican de Diagnostică Veterinară.

De asemenea au fost ridicate registre, agende, bonuri de consum de plată și livrare, înscrisuri de ciornă ce reflectau activitatea frauduloasă a întreprinderii. Potrivit informaţiilor acumulate, întreprinderea livra peşte la cele mai renumite supermarketuri şi magazine din Capitală.

 

FEBRUARIE

La Chişinău a avut loc prezentarea proiectului „TWINNING” lansat în susţinerea reformăriii instituţionale a ANSA

În cadrul evenimentului de lansare, Directorul General ANSA, Gheorghe Gaberi, a specificat că obiectivul principal al proiectului este intensificarea capacităților de export a produselor din lanțul agroalimentar, în conformitate cu standardele UE și cerințele Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. „Proiectul urmărește consolidarea capacităților instituționale ale ANSA în vederea gestionării eficiente a tuturor aspectelor legate de siguranța produselor alimentarea și ajustării operatorilor din sectorul agroalimentar la exigențele Uniunii Europene”, a declarat Directorul General ANSA.

Prezent la eveniment, prim-ministrul Pavel Filip a declarat că astfel de proiecte creează premise pentru consolidarea și fortificarea ANSA și vin să extindă cooperarea cu partenerii externi. „Acest proiect ne va ajuta să ne aliniem la rigorile acquis-ului comunitar în domeniul siguranței produselor alimentare, să modificăm mecanismul intern de control pe tot lanțul său, conform principiului „de la furcă la furculiță””, a spus premierul.

Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirkka Tapiola, a menționat că experții străini vin din țări care au o vastă experiență în acest domeniu și sunt gata să o împărtășească. În ceea ce ține de calitatea produselor, ambasadorul a menționat că mai este de lucru în domeniul standardizării, iar rolul ANSA este unul foarte important în acest sens. Pirkka Tapiola este convins că, dacă reformele vor fi implementate și standardele vor fi respectate, Republica Moldova va putea oferi consumatorilor doar produse calitative.

Proiectul va fi implementat cu suportul oferit de consorțiul format din trei State Membre ale UE, și anume: Serviciul Alimentar și Veterinar de Stat al Republicii Lituania, Serviciul Alimentar și Veterinar al Republicii Letonia și Consiliul Suedez al Agriculturii.

 

La ANSA au avut loc consultări publice asupra proiectului Strategiei Naţionale de Siguranţă a Alimentelor

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu proiectul de asistenţă tehnică “Reforma Climatului Investiţional din R.Moldova” finanţat de Guvernul Suediei şi implementat de Corporaţia Financiară Internaţională, membră a Grupului Băncii Mondiale, au convocat o masă rotundă de consultări publice asupra proiectului Strategiei Naţionale de Siguranţă a Alimentelor pentru perioada anilor 2017-2020.

În cuvântul de salut adresat participanţilor acestui for, Gheorghe Gaberi, Director General ANSA, a menţionat necesitatea şi importanţa elaborării acestui document, care vine să completeze setul de acte normative de importanţă primordială pentru activitatea Agenţiei. “Conceptul modern, bine structurat al proiectului, precum şi activităţile care vor fi incluse în noua strategie, vor permite colaboratorilor ANSA să –şi concentreze mai plenar eforturile în scop de consolidare a situţiei în domeniul siguranţei alimentelor din ţară”, a conchis Directorul General ANSA.

 

MARTIE

Directorul General ANSA a participat la totalizarea concursului

“Cele mai responsabile companii din domeniul alimentar”

Zece companii au fost premiate la cea de-a III-a ediție a concursului „Operator Alimentar Responsabil”. Concursul a fost organizat în cadrul proiectului „Armonizarea politicilor în domeniul sanitar al Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană”, realizat de Fundația Est-Europeană.

Inițiativa este finanțată de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Concursul a avut drept scop identificarea companiilor din Republica Moldova care operează în domeniul alimentar în mod responsabil, ținând cont de interesele și drepturile consumatorului.

Prezent la eveniment, Dl Gaberi, a specificat în luarea de cuvânt, că evenimentul este unul de apreciat şi merită toată susţinerea, dat fiind importanţa pentru socitatea noastră a aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de calitate. În altă ordine de idei, Directorul General ANSA a vorbit despre disponibilitatea Agenţiei de a se implica în organizarea acestui eveniment, astfel ca el să devină unul de pondere naţională cu o participare masivă a agenţilor economici, mulţi dintre care au posibilitate şi condiţii pentru a se afirma în aspect de siguranţă a alimentelor.

 

La ANSA a avut loc o întrunire la nivel republican în problema siguranţei alimentelor pentru copii

Azi, la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a avut loc o întrunire de lucru a şefilor direcţiilor raionale pentru siguranţa alimentelor şi a şefilor subdiviziunilor teritoriale de sănătate publică în problema evaluării situaţiei privind alimentaţia copiilor.

Şedinţa a fost deschisă de către Aliona Serbulenco, viceministrul Sănătăţii şi Gheorghe Gaberi, Director General ANSA, care au vorbit despre necesitatea sporirii gradului de siguranţă în alimentaţia copiilor, mobilizarea în comun a forţelor în scop de asigurare a alimentaţiei calitative în şcoli şi instituţii preşcolare. Domnii Gaberi şi Serbulenco s-au referit şi la posibilităţile încă nevalorificate de control eficient asupra proceselor de achiziţie a produselor, depozitare şi preparare a bucatelor în blocurile alimentare.

 

Inspectorii ANSA au depistat încălcări în comerţul pesticidelor, îngrăşămintelor minerale şi a seminţelor

 

Colaboratorii Direcţiei controlului produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor au efectuat controlul mai multor magazine (fitofarmacii) specializate în comerţul cu amănuntul a pesticidelor, îngrăşămintelor minerale şi a seminţelor.

Printre obiectele inspectate a fost și magazinul agricol al companiei “AGROFARMSERV SRL”, la sediul căruia au fost depistate mai multe încălcări grave ale legislației în vigoare:

1.           Comerțul produselor contrafăcute, aduse pe calea contrabandei, neînregistrate în Republica Moldova, expirate, neetichetate în limba de stat. Cantitatea produselor contrafăcute a fost una impunătoare de ordinul sutelor de ambalaje, pretinse a fi pesticide.

2.           Reambalarea în cantități mici fără etichetarea de rigoare, în lipsa permisiunii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a producătorului. Aceste produse pot fi ușor confundate cu produse de uz menajer sau cu băuturi. Anume asemenea reambalare în pet-uri de apă potabilă sau de ulei, a cauzat decesul unui copil în vara anului 2016.

3.           La fața locului lipseau documentele de proveniență și de calitate ale produselor, deasemenea și registrul de evidență a stocului de pesticide.

4.           Personalul angajat nu dispunea de studii în domeniul protecției plantelor, agronomiei sau horticulturii. Deasemenea personalul nu a fost instruit privind normele minime sanitare, nu a fost supus controlului medical și nu dispunea de echipamentul de protecție cuvenit.

5.           Semințele se comercializau fără a fi ambalate sau etichetate, în lipsa certificatelor prevăzute de Legea Nr. 68 din 05.04.2013. Proveniența semințelor nu putea fi demonstrată. Acestea proveneau din contrabandă sau erau contrafăcute după cum se poate observa în imagini.

Conform, lit. c, alin (1), art. 22, al legii 119/2004 reprezentantul ANSA a interzis comercializarea pesticidelor de către “AGROFARMSERV SRL” urmând să fie emisă decizia de retragere a Autorizației de funcționare a depozitului companiei de păstrare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

 

APRILIE

 La Chişinău s-au desfasurat lucrările Seminarului Internaţional Zonal de instruire a coordonatorilor naţionali pe segmentul bunăstării animalelor.

La această întrunire participă specialişti din domeniu din 53 de ţări din Europa şi Asia. Evenimentul se desfăşoară sub egida Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor şi a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor din Moldova.

 În cea de a doua zi, participanţii forului şi-au concentrat atenţia asupra informaţiilor emise de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor privind standardele ce urmează a fi implementate în actvitatea de asigurare a bunăstării animalelor. Experienţa acumulată în aplicarea criteriilor de bază recomandate de OMSA la îngrijirea animalelor domestice a fost prezentată de către Havier Manteca din Spania şi Birte Broberg din Danemarca.

În atenţia coordonatorilor naţionali s-a aflat şi problema conlucrării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii Animalelor cu organizaţiile nonguvernamentale care au drept obiectiv protejarea animalelor şi crearea condiţiilor pentru bunăstarea acestora.

 

La Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a avut loc o consfătuire la nivel republican în problema prevenirii Pestei Porcine Africane

Această întrunire a fost convocată la iniţiativa ANSA şi a Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porcine. La ea au participat reprezentanţii Ministerului Agriculturii, a întreprinderilor de profil, ai administraţiei publice locale dintr-un şir de raioane, precum şi cei de la Serviciul Vamal şi poliţia de frontieră.

Subiectul discutat a fost cel privind actuala stare de lucruri în prevenirea Pestei Porcine, care, precum cunoaştem, a fost înregistrată în Rubleniţa, r-l Soroca şi Cupcini, r-l Edineţ.

În deschiderea întrunirii, Directorul General ANSA, Gheorghe Gaberi a vorbit despre necesitatea unui control mai riguros la frontierele cu Ucraina, de unde vine pericolul de pătrundere a bolii, menţionând, că doar cu efort comun poate fi pusă o barieră sigură în calea acestei maladii periculoase. În acelaşi context, Directorul General a menţionat că nu toţi cei implicaţi în procesul de asigurare a controlului îşi exercită funcţiile conform abilităţilor. Astfel, la una din pieţele din sectorul Buiucani ai capitalei, colaboratorii ANSA au depistat un lot de circa 100 de kilograme de salam fabricat recent în ţara vecină. Asta în timp ce şi vameşii şi poliţia de frontieră au stricta dispoziţie de a nu admite transportarea pe teritoriul republicii noastre a cărnii şi a produselor din carnea de porcină din Ucraina.

 

MAI

Comisia interguvernamentală Republica Moldova–România pentru integrare europeană s-a desfășurat la Chișinău

La lucrările Comisiei au participat reprezentanţi din câte 12 instituţii de resort din Republica Moldova şi România.

În cadrul şedinţelor de lucru ale Grupurilor sectoriale, Gheorghe Gaberi, Directorul General ANSA a avut o întrevedere cu Geronimo Râducu Brănescu, Preşedinte-Secretar de Stat, ANSVSA. În cadrul întrevederii, la care au participat şi şefii Direcţiilor ANSA, a fost trecut în revistă tot spectrul colaborării dintre autorităţile sanitar-veterinare şi de siguranţă a alimentelor din România şi R. Moldova. Oaspetele de la Bucureşti a expus disponibilitatea de a susţine şi-n continuare ANSA în procesul de implementare a reformelor, pentru ca instituţia noastră să corespundă exigenţelor Uniunii Europene în aspect de siguranţă a alimentelor. În altă ordine de idei, s-a discutat despre sprijinirea de către România a condiţiilor necesare pentru valorificarea de către ţara noastră a posibilităţilor de export a animalelor vii şi produselor de origine animală pe piaţa comunitară. Cooperarea cu colegii de peste Prut va continua conform programului, care cuprinde intențiile de acțiune pe perioada 2017-2020.

 

Agenţia pentru Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a finalizat lucrările de construcţie a postului de control veterinar şi fitosanitar amplasat la vama Leuşeni.

 

 

Prin intrarea în funcţiune a acestui obiect, ANSA a finalizat formarea la nivel european a sistemului de control al importurilor şi exporturilor de produse agricole, alimentare de origine animală şi fitosanitară, (anterior au fost date în exploatare posturile de la Tudora, Criva şi de la Portul Internaţional Giurgiuleşti). Scopul fondării acestui sistem ţine de prioritatea de bază a Agenţiei, cea de asigurare a unei calităţi mai înalte a produselor alimentare importate. De menţionat, că datorită activităţii acestor subdiviziuni ale ANSA, pe parcursul unui an n-a parvenit nici o reclamaţie la calitatea produselor moldoveneşti care au fost exportate în peste 70 de ţări ale lumii.

Postul de la Leuşeni este cel mai mare din reţeua naţională de puncte de control, având aproximativ 800 de metri patraţi de spaţiu operaţional. Aici sunt create toate condiţiile pentru activitatea inspectorilor, amplasate laboratoare cu utilaj modern, construite rampe pentru pentru încărcarea-descărcarea mărfurilor, amenajate încăperi pentru animalele întreţinute în carantină.

Obiectul a fost construit cu suportul Băncii Mondiale.

 

IUNIE

La Brătuşeni, Edineţ a fost lichidat ultimul facar de pestă porcină africană

În scop de inspectare a focarului de pestă porcină africană, și a zonelor de risc, un grup de specialişti ai ANSA, în frunte cu Directorul General s-a deplasat în satul Brătușeni și în localitățile adiacente acestuia.

La faţa locului s-a stabilit că din momentul notificării ultimului focar au fost întreprinse măsuri de însănătoșire care au inclus:

monitoringul zilnic al animalelor din zonele de restricție și supraveghere sanitar-veterinară, dezinfecție, funcționarea și menținerea posturilor și filtrelor sanitare la intrările și eșirile din localitate.

Animalele - santinelă întroduse în focar după 45de zile, nu au prezentat simptome de boală, testele de laborator la 7-14-21 zile au fost negative. În baza celor menționate s-a dispus ridicarea restricției sanitar-veterinare pe localitatea Brătușeni, confirmată și prin Dispoziția președintelui r-lui Edineț nr.85 din 06.06.2017.

 

La invitaţia Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, un grup de experţi ai Serviciul Federal pentru Supravegherea Veterinară şi Fitosanitară Veterinară „Rossselhoznadzor” s-au aflat în misiune de serviciu în Republica Moldova.

La faţa locului, ]n raionul Briceni, membrii grupului de lucru în frunte cu Adjuncta Şefului Direcţiei „Rosselhoznadzor” pentru regiunile Oriol şi Kursc, Olga Krasovsacaia, au avut o întrevedere cu Directorul General ANSA, Gheorghe Gaberi. În discuţie a fost abordat subiectul perspectivei de conlucrare în domeniul respectiv, dat fiind posibilităţile în creştere de producere şi export a materialului săditor în Republica Moldova şi orientarea agricultorilor din Rusia spre extinderea livezilor de pomi fructiferi.

Experţii din Federaţia Rusă au inspectat pepinerele din 25 de gospodării agricole din Edineţ, Soroca, Făleşti, Orhei, Străşeni. Conform rezultatelor investigaţiilor unor agenți economici li s-a acordat dreptul de export a materialului săditor în Federația Rusă.

 

IULIE

Însoţit de un grup de ziarişti din massmedia republicană, Directorul General ANSA, a întreprins o deplasare de serviciu în raionul Anenii Noi, unde a vizitat tabăra de odihnă pentru copii “Viişoara”, din apropierea satului Ciobanovca.

La faţa locului, Dl Gaberi a luat cunoştinţă de condiţiile şi modul de alimentare a copiilor şi a asistat la controlul inopinat desfăşurat în blocul alimentar al taberei de către inspectorii Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor Anenii Noi.

Solicitat de jurnalişti, Directorul General ANSA, a vorbit în faţa camerelor de luat vederi, specificând, între altele, că în tabără sunt respectate în mare parte condiţţile de achiziţionare, păstrare a alimentelor şi de preparare a bucatelor, fixate fiind doar mici abateri de la cerinţele generale.

În altă ordine de idei, Dl Gaberi a menţionat, că de la emiterea ordinului de intensificare a controlului în unităţile comerciale şi în taberele de odihnă, verificării au fost supuse toate cele 64 de tabere pentru copii, unele fiind controlate şi repetat, dat fiind începutul unui alt schimb al copiilor veniţi la odihnă. În rezultatul acestor verificări au fost depistate mai muilte neconformităţi, ce ţin în temei de procesul de alimentaţie, toate lacunele au fost lichidate după întocmirea prescripţiilor, astfel fiind excluse situţiile de risc.

Referindu-se la controalele în unităţile comerciale, Directorul General ANSA a ţinut să accentueze, că în timp de două săptămâni au fost verificate mai bine de 630 de magazine şi întreprinderi ale alimentaţiei publice. S-au întocmit mai multe prescripţii şi acte contravenţionale, care au singurul scop, - de a îmbunătăţi starea de lucruri privind asigurarea populaţiei cu produse alimentare de calitate.

 

La Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a avut loc reuniunea reprezentanţilor autorităţilor de stat din domeiul veterinar, fitosanitar şi de siguranţă a alimentelor din România, Bulgaria, Ucraina şi Republica Moldova.

În deschiderea şedinţei, Gheorghe Gaberi, Director General ANSA, a vorbit despre necesitatea mobilizării eforturilor în scop de prevenire şi combatere a celor mai periculoase boli ale animalelor., în special a pestei porcine africane, care a afectat anterior şi ţara noastră şi doar măsurie întreprinse în mod operativ şi la nivel profesional înalt au împedicat răspândirea pestei pe arii mai extinse. În present în Republica Moldova nu se atestă nici un focar de pestă porcină africană. Dar, precum a specificat Directorul General ANSA, pericolul de revenire a bolii este unul sporit, dat fiind că în ţara vecină, Ucraina, la moment sunt înregistrate peste 250 de focare de pestă porcină. Dl Gaberi şi-a exprimat speranţa că reuniunea în cauză va fi una de real folos pentru prevenirea şi combaterea acestei boli periculoase.

 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi Inspectoratul General al Poliţiei au încheiat un Acord de Cooperare.

Prin acest document a fost stabilit cadrul general pentru cooperare în domeniul realizării şi implementării activităţilor ce ţin de combaterea comerţului ilicit cu pesticide, fertilizanţi, seminţe şi material săditor, prevenirea şi combaterea contravenţiilor din domeniul sanitar-veterinar şi activităţi samnitar-veterinare precum şi asigurarea funcţionării sistemului de control oficial şi coordonarea activităţilor privind siguranţa alimentelor şi prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică, a protejării consumatorilor şi informarea corectă a acestora.

Conform Acordului, Inspectoratul General al Poliţiei, prin subdiviziunile subordonate va acorda în limitele competenţelor suportul necesar angajaţilor ANSA în desfăşurarea de constatare a contravenţiilor , va asigura schimbul de iformaţii pentru prognozarea şi întreprinderea de acţiuni comune.

Acordul de Cooperare a fost semnat de către Directorul General al Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor, Gheorghe Gaberi şi Şeful Inspectoratului General al Poliţiei al Ministarului Afacerilor Interne, Alexandru Pânzari.

 

AUGUST

Problema procesării deşeurilor de origine animală este una dintre cele mai stringente şi de ea în mare măsură depinde siguranţa alimentelor.

 

Din aceste considerente, ANSA caută insistent soluţii potrivite şi vine în susţinerea agenţilor economici, care încearcă şi reuşesc să găsească calea din impas.

Directorul General al Agenţiei, Gheorghe Gaberi, aflat în vizită la fabrica avicolă “Floreni”, a luat cunoştinţă la Floreni cu mersul construcţiei unei secţii pentru procesarea deşeurilor adunate în urma procesului de producţie de la cea mai mare fabrică avicolă din republică. Prin intrarea în funcţiune a întreprinderii, aici va fi rezolvată problema deşeurilor acumulate, aproximativ 15 tone zilnic.

Conducerea fabricii este în căutarea utilajului necesar pentru asigurarea tehnologiei moderne de proceare şi-n acest sens a fost binevenită infrmaţia Directorului General ANSA, care anterior a luat cunoştinţă de activitatea unei întreprinderi de profil din Estonia şi a venit cu sfaturi practice şi sugestii pentru fondarea la Floreni a unei secţii moderne, care ar corespunde tuturor exigenţelor.

 

SEPTEMBRIE

Centrul Republican pentru Diagnostică Veterinară a fost reacreditat pentru testarea la cele mai frecvente boli ale animalelor.

Cu acest prilej, Directorul General ANSA a avut o întâlnire cu colectivul Centrului, în cadrul căreia a vorbit despre importanța constituirii unei rețele viabile de laboratoare, care ar corespunde exigenților europene. De menționat că în anul curent Agenția a început construcția a două laboratoare de referință la Bălți și Cahul. Odată cu intrarea în funcțiune a acestor centre de investigații va fi posibilă testarea pe scară largă a produselor de origine animal și vegetală, fapt ce ar ameliora situația în domeniul siguranței și inofensivității alimentelor.

În prima lună de toamnă Directorul General ANSA a întreprins o vizită la șantierul de construcție a laboratorului din Bălți unde a luat cunoștință de mersul și calitatea lucrărilor înfăptuite.

 

La Chişinău a avut loc reuniunea Grupului permanent al experţilor pentru combaterea pestei porcine africane în ţările Baltice şi cele din Europa de Est

Reuniunea, organizată de Programul Global pentru Controlul Progresiv al Bolilor Transfrontaliere la Animale, este a opta la număr şi a întrunit participanţi din 22 de ţări. Locul desfăşurării acestui for în capitala R. Moldova a fost determinat de experienţa acumulată de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în combaterea cu succes a celor patru focare de pestă porcină, care au fost înregistrate în anul trecut şi în anul curent pe teritoriul ţării noastre.

Prezent la inaugurarea evenimentului, Gheorghe Gaberi, Director General ANSA, a menţionat importanţa măsurilor eficiente care se cer a fi utilizate la combaterea focarelor, dat fiind pericolul răspândirii, dar şi pierderile enorme pe care le poate genera această boală extrem de periculoasă.

 

Comitetul director al Proiectului Twinning “Sprijin Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a Republicii Moldova”, implementat în perioada decembrie 2016- decembrie 2018, s-a întrunit în cea de-a 3-a ședință la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Tema discuțiilor a fost axată pe examinarea raportului trimestrial privind activitățile întreprinse și rezultatele obținute în urma implementării acestora.

La întrunire au luat parte Dl Gheorghe Gaberi, Director General a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, liderii de proiect ai statelor - partenere Vidmantas Paulauskas, Ernests Zavadskis și Carl Danielsson, Consilierul Twinning Rezident- Gintaras Lapinskas, Dl Vasile Luca, Viceministru, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Moldova, Dna Iva Stamenova.

Proiectul Twinning este implementat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a Republicii Moldova în cooperare cu partenerii de Twinning - Consorţiul format din Serviciului Alimentar și Veterinar de Stat al Republicii Lituania (partener superior), Serviciul Alimentar și Veterinar al Republicii Letonia și Consiliul Suedez al Agriculturii ((parteneri juniori).

 

Peste 180 de participanți din sectorul laptelui – inspectori responsabili de siguranța alimentelor și producători de lapte – s-au adunat în cadrul conferinței pentru a discuta și împărtăși cele mai bune practici de asigurare a calității laptelui și produselor lactate în Republica Moldova.

Evenimentul, organizat de către Misiunea Înalților Consilieri UE, în colaborare cu Ambasada Republicii Lituania în Moldova și Agențiile pentru Siguranța Alimentelor din Moldova și Lituania, are drept scop consolidarea capacităților administrative și instituționale a autorităților responsabile de elaborarea politicilor și implementarea acestora în sectoarele aferente calității produselor alimentare, cerințelor de siguranță, precum și gestionării falsificării în domeniul alimentar.

Ambasadorul UE în Republica Moldova, Peter Michalko, a menționat în cadrul evenimentului: ‘Principiul de bază în politica UE privind siguranța alimentară constă în furnizarea de alimente sigure, hrănitoare, de o înaltă calitate și la prețuri accesibile pentru consumatorii săi. Acest aspect se referă la toate etapele lanțului alimentar în UE, în conformitate cu principiul „de la fermă la farfurie”. Pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv în Republica Moldova, UE acordă o gamă vastă de asistență pentru ca țara să depășească provocările ce țin atât de reglementările sanitare și fitosanitare, cât și de domeniile ZLSAC, bunei guvernări și statului de drept.’

La rândul său, Gheorghe Gaberi, Directorul General ANSA, și-a exprimat gratitudinea pentru sprijinul continuu oferit de către Uniunea Europeană în procesul amplu de reformare a instituției: ‘Asigurând standard înalte de calitate la toate etapele lanțului alimentar, produsele moldovești vor devein mai competitive pe piețele externe.’

 

OCTOMBRIE

La Făleşti a avut loc una din întrunirile pa care ANSA le-a avut în toate raioanele țării cu primarii şi agenţii economici din raion

Dl Gaberi, în alocuţiunea sa a prezentat Agenţia, specificând că instituţia noastră, întruneşte un efectiv de 1400 de specialişti, dintre care aproape 700 de inspectori, care activează în domeniile de sănătate a plantelor, a animalelor şi a siguranţei alimentelor. ANSA are misiunea de control asupra întregului proces “de la furcă, la furculiţă”, iar responsabilitatea pentru calitatea şi achiziţia produselor, transportarea, păstrarea lor şi buna organizare a alimentaţiei, o poartă atât agenţii economici, cât şi cei care administrează magazinele sau centrele de alimentaţie publică. Pentru buna funcţionare a procesului de alimentaţie în şcoli şi grădiniţe, a menţionat Dl Gaberi, este nevoie de un efort comun şi-n acest sens, Agenţia şi subdiviziunile ei teritoriale sunt disponibile pentru o conlucrare eficientă cu primăriile şi agenţii economici din teritoriu.

 

La Chişinău a avut loc Congresul Asociaţiei Medicilor Veterinari, la care a participat Directorul General ANSA, Gheorghe Gaberi.

În alocuţiunea adresată delegaţilor la congres, reprezentanţi din toate regiunile republicii, Dl Gaberi a vorbit despre rolul ce le revine veterinarilor, această profesie fiind una dintre cele mai de autoritate în ţările dezvoltate, unde orice localitate rurală are medici veterinari, care se bucură de susţinere din partea populaţiei şi a statului. “Este de importanţă primordialaă ca şi în republica noastră profesia de veterinar să devină una apreciată, iar serviciile prestate de către specialiştii din domeniu să corespundă rigorilor actuale”, a menţionat Directorul General ANSA.

 

NOIEMBRIE

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a convocat un briefing de presă având tema combaterii focarului de pestă porcină africană în localitatea Palanca şi prevenirea răspândirii bolii.

În faţa jurnaliştilor a vorbit Gheorghe Gaberi Director General al Agenţiei, care a menţionat că în conformitate cu dispoziţia Prim-ministrului, Pavel Filip, din 1 noiembrie curent, şi Hotărârea Guvernului “Cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii pestei porcine africane”, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor(ANSA) întreprinde măsurile de rigoare pentru eradicaea focarului de pestă porcină şi prevenirea răspândirii bolii în alte regiuni ale ţării.

Prin ordinul Directorului General ANSA, în sarcina sefului interimar al subdiviziuni teritoriale Ștefan Vodă, Ştefan Titotrenco, s-a pus organizarea şi coordonarea activităţii medicilor veterinari și a personelor auxiliare contractate pentru eradicarea focarului de pestă porcină africană.

Conform ordinului emis, şefii subdiviziunelor teritoriale pentru siguranța alimentelor au organizat controlul obiectelor supuse supravegherii sanitar-veterinare de stat cu risc sporit pentru PPA (ferme, gospodării ale populatiei, abatoare, unități de procesare și tranșare a cărnii, piețe agroalimentare, etc.) pentru excluderea apariţiei şi răspândirii bolii.

Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Căușeni a delegat medici veterinari oficiali și de liberă practică pentru asigurarea eradicării eficiente a focarului de PPA în Palanca, Ştefan Vodă pentru o perioadă de 60 de zile. Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Comrat, a dispus deplasarea medicilor veterinari în localităţile raionului Vulcănești pentru organizarea controlului sanitar- veterinar a tuturor obiectelor cu risc sporit de infectare cu PPA. Totodată, Centrul Republican de Diagnostic Veterinar a organizat recepţionarea operativă şi analiza probelor susupecte prelevate din teritoriu. A fost aprobat un grafic de serviciu permanent, inclusiv în zilele de odihnă. Direcția comerț internațional și coordonare a posturilor la frontieră a Agenţiei intensifică conlucrarea cu Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră privind interzicerea transportării peste frontieră a carnii și produselor din carne de porcină.

Directorul General a atenţionat persoanele, care călătoresc în Ucraina, la revenire să nu procure carne sau produse din carne, fiindcă astfel pot introduce virusul PPA. Şi cei care pleacă în România, ar trebui să se abţină de la transportarea cărnii sau a produselor din carne, fiindcă controlul la vamă este unul strict şi nu permite trecerea peste Prut a acestor produse. În conformitate cu ordinul Directorului General ANSA nr.365 din 01.11.2017 ,,Cu privire la unele măsuri de eradicare focarului pestei porcine africane” pe parcursul săptămânii curente colaboratorii de la subdiviziunea teritorială ANSA din Căuşeni au efectuat controale în 21 de unităţi comerciale, din satele Carahasani, Caplani, Viişoară, Purcari, Ciobruciu şi Tudora .

În timpul controlului la unele din obiecte evaluate din Tudoră , s-a constatat, că nu toate produse alimentare sunt însoţite de acte ce confirmă provenienţa, totodată au fost depistate produse neconforme cu termenul expirat şi provenite ilegal din Ucraina: salamuri afumate şi fierte în sortiment -23,5 kg. carne şi produse din carne de porc procesată mechanic -26,0 kg., peşte afumat cu termen expirat -2,0 kg.

Produsele neconforme au fost ridicate şi nimicite la punctual de control vamal Tudora.

În total, în urma controalelor de către inspectori au fost întocmite 18 acte de control şi 3 prescripţii .

 

DECEMBRIE

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova au semnat un Acord de cooperare în scopul stabilirii unei colaborări durabile între părți, în vederea asigurării siguranței alimentelor, respectării cadrului legislativ național în domeniul siguranței alimentelor, care va permite consumatorilor să-și exercite drepturile respective și să beneficieze de pe urma lor.

Conform actului semnat, CCI a RM și ANSA vor coopera în următoarele domenii de activitate: realizarea de programe, proiecte în domeniul siguranței alimentelor; contribuirea la procesul de conștientizare a dreptului fiecărui consumator de a obține informații complete și veridice despre alimentele comercializate organizarea cursurilor de instruire, misiuni economice ce au drept scop informarea mediului de afaceri despre cerințele import-export a produselor alimentare etc.

În cadrul ceremoniei de semnare a acordului, Directorul General ANSA, Gheorghe Gaberi a vorbit despre misiunea şi scopurile Agenţiei, care au multe tangenţe cu CCI în susţinerea agenţilor economici şi facilitarea exportului de produse agricole pe pieţele din exterior. Directorul General și-a manifestat dorința de o conlucrare mai strânsă cu CCI a RM, ceea ce ar oferi servicii mult mai profesionale, reducerea timpului necesar pentru conformarea formalităților existente.

Sergiu Harea, Președintele CCI a RM a declarat că instituția camerală are drept scop facilitarea comerțului și promovarea produselor naționale atât în țară, cât și peste hotare. “De aceea, a menţionat Dl Harea, semnarea unui Acord de cooperare între instituțiile noastre va permite atât CCI a RM și ANSA să ofere mediului de afaceri servicii, potrivit cadrului legislativ național în domeniul siguranței alimentelor, cât și să promoveze produsele autohtone în țară și peste hotare”.

În urma Acordului semnat, părțile au convenit ca în cadrul Expoziției naționale “FABRICAT ÎN MOLDOVA 2018”, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor să participe cu un stand și să organizeze un eveniment de informare a businessmenilor despre siguranța alimentelor, import, export etc.

 

ANSA a fost vizitată de o delegaţie a Autorităţii pentru Alimentaţie şi Medicamente a Regarului Arabiei Saudite în Republica Moldova

Reprezentanţii Autorităţii s-au documentat în derularea procesului şi măsurille de control întreprinse de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în domeniul sanitar-veterinar, al sănătăţii animalelor şi siguranţei alimentelor în eventualitatea derulării exportului de produse de origine animală pe piaţa acestei ţări.

A avut loc o întrevedere a Directorului General, Gheorghe Gaberi, a Directorului General Adjunct, Ion Toma şi a specialiştilor din domeniul vizat cu membrii delegaţiei saudite, cărora li s-a adus la cunoştinţă tot spectrul de activităţi desfăşurate de Agenţie în aspect de sănătate a animalelor şi de siguranţă a alimentelor.

În cuvântul de salut, Dl Gaberi a determinat drept prioritate pentru ANSA extinderea pieţelor de desfacere a produselor de origine animală, în acest sens susţinerea cu succes a auditului din partea Arabiei Saudite, fiind un obiectiv de primă importanţă. Accesul pe piaţa acestei ţări ar permite extinderea exportului şi în alte 7 state ale Golfului Persic, astfel producătorii de ouă, de carne de pasăre, de ovine şi de bovine din Republica Moldova având o şansă reală de comercializare a produselor sale la un preţ mai bun comparativ cu cel din pieţele tradiţionale.

 

La Chişinău a avut loc ceremonia de Încheierea a două proiecte bilaterale România – Republica Moldova

desfășurate în domeniul sănătății animalelor și cel al siguranței alimentelor

Cele două proiecte au fost finanțate de către Ministerul Afacerilor Externe, în perioada 2012 - 2015, având un buget total în valoare de 600.000 de euro.

La eveniment a participat o delegaţie din partea ANSVSA, în frunte cu secretarul general al Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Stelian CARAMITRU, Excelenţa Sa, Daniel IONIȚĂ, ambasadorul României în Republica Moldova, viceministrul ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile LUCA, secretarul de stat al ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tatiana MOLCEAN, Din partea ANSA la eveniment au participat Directorul General al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaberi însoţit de un grup de specialişti ai Agenţie

Proiectele au marcat o colaborare de peste 10 ani între ANSVSA şi instituțiile similare din Republica Moldova, cu impact major în dezvoltarea serviciilor veterinare şi pentru siguranța alimentelor.

 

Adresarea Directorului General ANSA, în ajun de ANUL NOU

În anul de la care ne luăm rămas bun, am avut parte de mari transformări, care au vizat toate aspectele activității ANSA. Mă refer în primul rând la perfecționarea cadrului legal, care a plasat Agenția în rândul celor mai importante instituții abilitate cu control și responsabilitate sporită în siguranța alimentelor.

 În scop de asigurare a bunei funcționări pe tot lanțul “de la furcă la furculiță”, am reușit în anul 2017 să reacredităm Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, să inițiem fondarea rețelei naționale de laboratoare care va fi finalizată în anul viitor prin intrarea în funcțiune a centrelor de investigații și testări de la Bălți și Cahul. În același scop, de instituire a unui control eficient asupra importului și exportului de produse de origine vegetală și animală, în anul curent am definitivat construcția celor patru puncte de control la frontieră. Prin conectarea la sistemele informaționale de evidență internațională am reușit să excludem aproape în totalitate importul de produse neconforme. De remarcat și faptul că anul, la finele căruia ne aflăm, s-a caracterizat printr-un flux sporit de export a producției agricole certificate de inspectorii ANSA și expediate în peste 70 de țări ale lumii. La adresa Agenției n-a fost înregistrată nici o reclamație de neconformitate, cu excepția unor cazuri epizodice provenite din Rusia. O prioritate a Agenției pe parcursul întregului an a fost susțierea agenților economici printr-o conlucrare permanentă, doar la ANSA fiind convocate zeci de întruniri ale producătorilor agricoli, întruniri, care aveau drept sarcină soluționarea problemelor de care se confruntă agricultorii. În aceiași ordine de idei, menționăm reducerea numărului de acte permissive de la 36, la doar 7.

În alt aspect, menționăm că în ultima lună a anului, pentru prima dată, în toate raioanele țării au avut loc întruniri ale reprezentanților administrației publice de nivelul II, a primarilor, agenților economici și a conducătorilor de instituții școlare cu raportarea din partea subdiviziunilor noastre teritoriale. Și la acest nivel am stabilit o bună conlucrare, care va fi în beneficiul cetățenilor țării noastre.

Anul, de la care ne luăm rămas bun, este finalizat prin aprobarea de către Guvern a Noii Strategii de Siguranță a Alimentelor. Este simbolică această decizie, care vine să încununeze activitatea noastră pe parcursul anului.

Constat, că toate realizările enumerate au fost posibile prin munca de zi de zi a funcționarilor aparatului central și a angajaților noștri din subdiviziunile teritoriale.

Apreciez efortul Dumneavoastră și Vă mulțumesc pentru că a-ți asigurat buna funcționare a Agenției.

Vă doresc Sărbători fericite, multă sănătate, un An Nou îmbelșugat cu prieteni buni și împliniri pe măsură!

Gheorghe GABERI,

Director General