• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Republica Moldova a susținut cu succes prima parte a audit-ului Comisiei EuropeneRepublica Moldova a susținut cu succes prima parte a audit-ului Comisiei Europene pentru a putea fi aprobate exporturile de carne și ouă de pasăre în Uniunea Europeană

Au fost anunțate rezultatele preliminare ale audit-ului Republicii Moldova pentru sectorul avicol (carne de pasăre și ouă) efectuat de Comisia Europeană.

Echipa de audit a evaluat capacitățile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în calitate de instituție competentă  de a gestiona aspectele de sănătate animală, cu accent pe supravegherea și notificarea bolilor la animale, rolul și atribuțiile medicilor veterinari, conlucrarea dintre instituțiile statului și mediul privat în cazul focarelor de boli înalt contagioase sau suspiciunilor de boală, capacitatea sistemului de laboratoare pentru supravegherea bolilor la animale, organizarea controalelor oficiale și procesul de certificare a produselor de origine animală.

Directorul general Vladislav Cotici, a relatat că „pe parcursul a două săptămâni de activitate intensă reprezentanții ANSA au demonstrat progresele înregistrate în ultimii ani în ceea ce privește supravegherea bolilor notificabile în sectorul avicol și măsurile întreprinse în caz de suspiciuni după cum și capacitățile sistemului de laboratoare de a furniza rezultatele investigațiilor de laborator în termeni restrânși pentru aplicarea masurilor sanitar-veterinare eficientecare este adaptat la rigorile Uniunii Europene”.

În conformitate cu concluziile preliminare ale audit-ului, sistemul de control în domeniul sănătății animale al Republicii Moldova este bine organizat  și în linii generale corespunde cerințelor UE, cu potențial major de listare de partea europeană pentru a permite importul cărnii de pasăre și ouă.

Totuși, un pas important va constitui susținerea celei de-a doua parte a audit-ului DG SANTE a Comisiei Europene care va avea loc în Republica Moldova unde Echipa de audit va verifica corespunderea documentară cu procesul de implementare a procedurilor, precum și masurile aplicate în unitățile avicole pe aspectele sănătății animalelor și aplicarea procedurilor de autocontrol în scopul de fi auditați și aprobați drept întreprinderi capabile să furnizeze pe piața UE produse sigure și calitative.

În cadrul ședințelor cu experții europeni au participat și reprezentanți ai altor instituții de stat (MADRM, Agenția Moldsilva, Asociația producătorilor din domeniul avicol, precum și experți ANSA din teritoriu).

Amintim că audit de evaluare a avut loc în perioada 19-29 aprilie, iar pe parcursul anului 2021 Comisia Europeană a planificat alte 3 misiuni de audit pentru Republica Moldova. Prima misiune prevede evaluarea domeniului sănătății animalelor, urmată de alta pe domeniul supravegherii reziduurilor în produse de origine animală pentru care Republica Moldova dispune de planuri de monitorizare a reziduurilor aprobate de Comisia Europeană. Și cea de a treia misiune prevede evaluarea domeniului de siguranță a alimentelor în vederea exportului de carne de pasăre, produse din carne de pasăre și ouă în Uniunea Europeană.