• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Recomandări referitoare la cerințele cadrului legal pentru achiziționarea produselor de origine animală pentru instituțiile preșcolare și preuniversitare: 1. produsele din pescuit congelate, glazurate, –care au aplicat un strat protector de gheață pentru a evita deshidratarea (arsura de congelator), aceasta este considerată completă atunci când întreaga suprafață a produsului, pește, fileu de pește congelat este acoperită cu un strat de gheață adecvat și ar trebui să fie lipsită de zone expuse unde poate apărea deshidratarea. Nu există ghiduri cu privire la ceea ce constituie un nivel corespunzător de glazură pentru orice format de produs anume, dar condiția de bază este ca produsele să fie învelite și sigilate corespunzător, un nivel de glazură de la 5% la 10% de regulă sunt suficiente, dar este important ca, consumatorul să fie informat cu privire la ce nivel de glazură a fost adăugat în conformitate cu prevederile Anexei 5, pct. 6 Legii nr. 279/2017;
 2. Nu există normative legale referitor la cantitatea de solzi care o poate prezenta peștele în dependență de clasificarea peștelui după specie sau proveniența. Menționăm, că exista cerințe specifice pentru transportarea și depozitarea produselor din pește care le puteți găsi în Hotărîrea de Guvern nr. 435 din 28.05.2010
 3. informația de pe etichetă trebuie să conțină în mod vizibil și clar date referitor ţara de origine, scrisă în caractere latine de minimum 20 mm înălţime, denumirea ştiinţifică a produsului, precum şi cea comercială, prezentarea, categoriile de prospeţime şi dimensiunea, greutatea netă de produs din ambalaj, exprimată în kilograme, data clasificării şi cea a expedierii, numele şi adresa expeditorului, temperatura de depozitare, glazura exprimată în procente. De asemenea, ”etichetarea” produselor alimentare trebuie să fie în corespundere cu Lege nr. 279 din 15.12.2017 ”privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
 4. ambalajul sau materialul care vine în contact cu produsul alimentar, trebuie să corespundă următoarelor condiţii: să aibă un grad ridicat de stabilitate fizico-chimică;  să nu influenţeze caracteristicile organoleptice, fizico-chimice sau valoarea nutritivă a produsului alimentar cu care vine în contact în timpul prelucrării, manipulării, transportului sau păstrării acestuia;  să nu confere toxicitate produsului alimentar cu care vine în contact;  să asigure produsului alimentar o protecţie eficientă faţă de alte impurificări accidentale, pe toată perioada prelucrării, păstrării şi transportului produsului respectiv, conform pct. 2 ai Regulilor Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale nr. 67 din 22.12.2004 Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice pentru materialele folosite în sectorul alimentar;
 5. cerințele caracteristice pentru carnea de bovină, (carne supusă tratamentului prin frig, temperatura căreia în profunzimea muşchilor este cuprinsă între 0°C şi 4°C), destinate consumului uman le puteți găsi în prevederile Hotărîrii de Guvern 696 din04.08.2010, condițiile de bază sunt: să provină din unități autorizate sanitar-veterinar, să dispună de certificat sanitar-veterinar, să fie respectate condițiile sanitar-veterinare de igienă și temperatură pe timpul transportării și depozitării, tot aici puteți găsi și termenul de valabilitate pentru carnea de bovină și pasăre în stare refrigerată;
 6. cerințele sanitar-veterinare pentru carnea de pasăre refrigerată, (păstrată la o temperatură de cel puţin – 2°C  şi de cel mult  + 4° C), sunt specificate în prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 773 din 03.10.2013, condițiile de bază sunt următoarele: să provină din unități autorizate sanitar-veterinar, să dispună de certificat sanitar-veterinar, să fie respectate condițiile sanitar-veterinare de igienă și temperatură pe timpul transportării și depozitării.
 7. în contractele de achiziții, pot fi incluse cerințe adiționale referitoare la prezența obligatorie a celeilalte părți la prelevarea de probe în caz de suspiciuni referitoare la proprietățile organoleptice.

 

 

Anexa

Lista documentelor normative care reglementează cerințe sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

 1. Legea nr. 279 din 15.12.2017 ”privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”
 2. Hotărîre de Guvern nr. 103 din  18.02.2011pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele  la importul şi plasarea pe piaţă a unor produse de acvacultură”
 3. Hotărîre de Guvern nr. 435 din  28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animal”
 4. Ordinul ANSA nr. 383 din 13.11.2017cu privire la aprobarea cerințelor sanitar-veterinare pentru comercializarea produselor din pescuit”
 5.  
 6. Hotărîre de Guvern nr696 din  04.08.2010cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă.  Producerea, importul şi comercializarea” pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, importul şi plasarea pe piață a cărnii - materie primă”
 7. Hotărîre de Guvern nr. 773 din  03.10.2013 ”cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre”.
 8. Reguli nr. 67 din 22.12.2004 ai Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale ”Reguli și normative sanitaro-epidimiologice pentru material folosite în sectorul alimentar”.
 9.  

 

Direcția unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorului