• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Notă Informativă Privind investigarea cazului de intoxicație într-o familie din satul Flocoasa și măsurile întreprinse de ANSA pentru prevenirea utilizării neconforme a substanțelor nociveNotă Informativă

Privind investigarea cazului de intoxicație într-o familie din satul Flocoasa și măsurile întreprinse de ANSA pentru prevenirea utilizării neconforme a substanțelor nocive

La recepționarea primului semnal de intoxicație, inspectorii ANSA de la Direcția teritorială Cantemir, împreună cu colaboratorii procuraturii și ai poliției, echipați în echipamente speciale s-au deplasat la gospodăria casnică, unde a avut loc intoxicația și au demarat o anchetă de serviciu. În primul rând au fost întreprinse toate măsurile de rigoare pentru a exclude riscul de extindere a intoxicației: s-a izolat  grâul contaminat, de comun acord cu poliţia s-a asigurat  paza încăperii,  pentru a nu permite accesul altor persoane în  zona cu risc. S-a convenit cu reprezentanții Serviciului Protecţiei Civile şi  Situaţii Excepţionale de a organiza extragerea  pastilelor preparatului nociv din grâu, dar la momentul controlului pastilele din cereale erau descompuse.

Inspectorii Direcţiei protecţia plantelor din aparatul central ANSA,  împreună cu inspectorii teritoriali s-au deplasat la agentul economic  (CAP Ciobalaccia), unde au verificat stocurile de pesticide. Depozitul cu cantitatea rămasa de 20 kg de preparat a fost sigilat. S-a verificat registrele de evidenţă a Produselor de Uz Fitosanitar și Fertilizanți şi documentele contabile aferente.

În urma investigației s-a stabilit că preparatul  „Valsafid”  a fost livrat  cooperativei „Ciobalaccia” de către  CŞP „Protecţia Plantelor. Agronomul CAP  „Ciobalaccia”, a explicat că  a eliberat preparatul în ambalaj de 1, 14 kg din depozit, la rugămintea mecanizatorului Damaschin Nicolae, fără plată. Verbal agronomul i-a adus la cunoștință doză de aplicare şi regulile de tratare, care nu au fost îndeplinite (astuparea vracului de grâu cu peliculă şi la margine  cu nisip). Neîndeplinirea acestor cerinţe a condus la faptul ca vaporii de gaz toxic care au apărut în urma intrării pastilelor de fumigant în reacţie cu umiditatea aerului, să  se elimine în aer. De menţionat şi faptul că a fost aplicată o doză sporită  (40 de pastile) în raport cu cantitatea de grâne.  Ambalajul preparatului „Valsafid”  aflat la păstrare în subdiviziunea teritorială Cantemir conţine următoarea informaţie: Producător: Stokton Crop Protection , Switzerland, distribuitor IM Kelley Grains Impex SRL, partida STK 022017121, valabil 3 ani, produs 06/02/2017.

ANSA a convocat o şedinţă de urgență cu toţi importatorii acestui preparat. Reprezentanții companiilor au fost informați despre cazul de la Flocoasa, lor fiind solicitată toată informația privind circulaţia/livrarea preparatului şi cantităţile aflate în stoc pentru a investiga trasabilitatea preparatului dat. Datele sunt examinate în prezent de către auditorii Agenției. Specialiștii ANSA au verificat autorizările pentru depozitele de păstrare a PUFF și certificatele de certificatele de conformitate pe produs.

Inspectorii ANSA s-au deplasat la vânzătorul de „Valsafid”  către CAP Ciobalaccia (CŞP  Protecția Plantelor), conform facturii fiscale extrase din gospodăria nominalizată. A fost verificată evidenţa contabilă privind vânzarea acestui produs şi altor gospodării, în vederea transmiterii acestei informaţii inspectorilor teritoriali pentru controlul  respectării normelor de utilizare a substanţei toxice.

La indicația Directorului General ANSA, au fost lansate  în mod de urgenţă controale inopinate, fiind mobilizați inspectori ANSA din subdiviziunile teritoriale.

Raportul generalizat privind rezultatele controalelor și măsurile aplicate va fi plasat pe site-ul ANSA.  

Menționăm, că în prezent ANSA de comun cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, este în proces de organizare a cursurilor de instruire a utilizatorilor de PUFF cu grad de toxicitate I şi II.

 

Serviciul de presă ANSA