• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Notă informativă privind asigurarea agricultorilor cu semințe controlate, destinate semănatului culturilor de primăvară (la data de 22 martie 2019)Conform datelor parvenite din teritoriu, la moment gradul de asigurare cu semințe de culturi de câmp este de cca 115% (necesarul este de  31 mii tone, sunt depozitate cca. 36 mii tone). Din ele au fost controlate în condiții de laborator cca 30 mii tone sau cca 83% din cele depozitate.

Gradul de asigurare cu semințe de culturi legumicole și bostănoase este de cca 89,7%, inclusiv la culturile legumicole cu bob mic este de cca 96,9%, iar la culturile bostănoase gradul de asigurare este de 99,2%. Cu semințe de cartof pentru consum aprovizionarea constituie 86,6%, iar pentru reproducere 49,5%.

La moment specialiștii din teritoriu efectuează controlul comercializării și utilizării semințelor de culturi de primăvară (de câmp, legumicole, bostănoase și cartof) destinate semănatului. De asemenea,sunt prelevate probe și se efectuează testarea și certificarea semințelor în condiții de laborator. O atenție deosebită se acordă gospodăriilor țărănești întru aprovizionarea lor cu semințe certificate.

Semănăturile de toamnă au iernat satisfăcător, inclusiv și pe sectoarele semincere de grâu și orz de toamnă. Actualmente se efectuează lucrări de fertilizare a semănăturilor de toamnă, e pe sfârşit semănatul culturilor timpurii de primăvară.

Întru diminuarea deficitului de semințe înregistrat la unele culturi în prezent agenții economici autorizați în domeniu, efectuează importul de semințe de diferite varietăți. În teritoriu activează cca 170 de magazine agricole, care pun la dispoziția agricultorilor și persoanelor fizice semințe de o gamă largă de soiuri de diferite culturi.

Agenții economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării și/sau comercializării sunt autorizați de ANSA în modul stabilit de Legea despre semințe nr.68 din 05.04.2013 și sunt incluși într-un Registrul unic, care este ținut atât pe suport electronic (www.ansa.gov.md), cât și manual pe suport de hârtie. În acest sens, ANSA are elaborate proceduri operaționale privind înregistrarea, ținerea registrului și radierea din registru în caz de încălcări a legislației în vigoare.

Procedura este remisă în teritoriu la inspectorii responsabili. Până la moment sunt înregistrați 787 agenți economici cu diferite genuri de activitate, inclusiv – 334 producerea şi comercializarea seminţelor, 181 magazine agricole, 177 producerea şi comercializarea materialului săditor, 95 -  comercializarea materialului săditor decorativ.

În scopul informării operative privind ofertele de semințe și aprovizionării la timp a producătorilor agricoli cu semințe certificate, pot fi accesate:

  • Direcțiile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
  • Pagina web ANSA(www.ansa.gov.md);
  • Pagina web a Sistemului Național de marketing ACSA (www.acsa.md).