• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Necesitatea și modalitatea de inregistrare a agentilor economici in Sistemul Informational Agricol a fost discutată la CahulDirecția teritorială pentru siguranța Alimentelor Cahul de comun cu Direcția agricolă raională si cu Agenția de Intervenții si Plăți in Agricultură a organizat seminarul, la care au participat 81 de reprezentanți ai autorității publice locale (din 38 de primării) și agenți economici din această zonă.

In cadrul seminarului s-a discutat despre cerințele generale ale înregistrării ca operator in cadrul ANSA a agenților economici. Drept materiale de referinţă au servit:

  •  Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară,
  •  Legea nr. 119 din  22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi,
  • Ordinul ANSA nr. 120 din 03.04.2017 cu privire la implimentarea Sistemului Informațional Automatizat "Managementul eliberarii certificatelor fitosanitare".

Scopul seminarului a fost cel de stabilire și aplicare unică a procesului de înregistrare a operatorilor: producători, depozite colective, centre de expediere, importatori și exportatori de produse vegetale sau de alte bunuri supuse regimului de carantină fitosanitară, a producătorilor de semințe și de material săditor, utilizatorii de produse de uz fitosanitar și fertilizanți.

 Conform temei enunțate, au fost abordate și aspectele legate de implementarea instrucțiunii privind:

  • Reglementarea și controlul materialului de înmulțire și plantare: pomicol, viticol, bacifer și semincer.
  • Monitoringul Fitosanitar cu privire la obiectele dăunatoare ale culturilor agricole și evidența culturilor agricole în fazele de dezvoltare.
  • Reguli de securitate la utilizarea Produselor de uz fitosanitar și fertilizanți.

În scopul organizării eficiente a înregistrării operatorilor și soluționarea unor probleme identificate în timpul înregistrării au fost puse în discuție :

  • Actele necesare prezentării la inregistrarea operatorului;
  • Actele necesare prezentării pentru eliberarea certificatului de inofensivitate.