• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Monitorizarea taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2019În perioda 24.06 - 05.07 au fost efectuate controale repetate la taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2019.

Membrii Comisiei interministeriale pentru organizarea și monitorizarea odihnei de vară pentru copii și adolescenți au supus monitorizării funcționarea taberelor care prestează servicii în baza biletelor asigurate de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Casa Națională de Asigurări Sociale.

Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, fiind membrii acestei comisii, au verificat condițiile sanitaro-igienice în blocurile alimentare, achiziționarea, păstrarea și preparea produselor alimentare. La majoritatea taberelor s-a constatat condiții minim satisfăcătoare pentru prestarea serviciilor de alimentație publică în conformitate cu legislația vigoare.

Totodată, de inspectorii ANSA au fost constatate următoarele neconformități:

- Admiterea în alimentația copiilor a produselor alimentare nerecomandate și interzise copiilor;

- Recoltarea și păstrarea incorectă a probelor diurne, lipsa meniului de repartiție la aceste probe;

- Folosirea utilajului frigorific fără dispozitive de monitorizare a temperaturii;

- Nerespectarea condiţiilor de păstrare la depozitarea produselor alimentare;

- Păstrarea necorespunzătoare a materialelor/soluțiilor de igienizare;

- Lipsa registrelor de evidență  a regimului de temperatură în utilajul frigorific

Administratorilor taberelor de odihnă li s-a pus în sarcină înlăturarea acestor neconformități în termeni minim posibile.

Menționăm că, monitorizarea taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2019 este efectuat în permanență de către inspectorii Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor.