• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

La Soroca a avut loc o ședință de lucru în problema alimentației copiilor în instituțiile de învățământ generalDTSA Soroca a organizat o ședință de lucru cu administratorii și responsabilii de organizarea alimentației copiilor in instituțile de

învățământ general.

La ședință a fost examinat mersul implementării legislației privind alimentația copiilor, gestionării blocurilor alimentare din instituțiile de învățământ general, Au fost puse în discuție prevederile legii nr. 296  din 21.12.2017  Privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare, cu referință la neconfopmitățile constatate in urma controlului comun până la începerea activității blocurilor alimentare.

În cadrul ședinței s-a pus accentul pe responsabilitatea ce le revine administratorilor direct implicați în organizarea alimentației copiilor din instituțiile preșcolare și școlare, care au sarcina de a asigura un înalt nivel de protecție a sănătății umane și o alimentație calitativă a copiilor.