• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

La Drochia a avut loc ședinta exstraordinară a comisiei antiepizootice raionale  La Drochia a avut loc ședinta exstraordinară a comisiei  antiepizootice raionale

 

Ședința a fost convocată în legatură cu sporirea  cazurilor de aparitie a rabiei  la animalele  si situatia epizootica nefaborabila de Pestă Porcina Africana pe teritoriul R. Moldova.

Reprezentanții DRSA Drochia au prezentat informatia despre masurile intreprinse privitor la eradicarea focarului de rabie, masurile de neraspindire si prevenire a bolii.  S-a accentuat, ca nu toate structurile Administrației Publice Locale   îndeplinesc prevederile Hotărârii Guvernului nr.494 din 06.05.1998 ,,Privind măsurile de combatere și profilaxia rabiei”  la compartimentul combaterea cîinilor vagabonzi.

La intrunire s-a discutat PROGRAMUL raional  privind măsurile de combatere și profilaxie a rabiei în raionului Drochia pentru anii 2018-2020. Conform documentului, primăriile vor întreprinde măsurile de rigoare pentru reducerea numărului de animale (câini, pisici) vagabonzi, precum și să deschidă puncte -izolatoare pentru primirea animalelor de la populație.