• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

La Călărași se întreprind măsuri concrete de prevenire a PPA 

La Călărași se întreprind măsuri concrete de prevenire a PPA

 

 La Consiliului  raional Călărași a avut loc ședința comisiei excepționale  cu tema: Măsurile de profilaxie, combatere și eradicare a PPA.

La  ședință  a fost supus dezbaterilor și adoptat planul  de măsuri  pentru  combaterea  și prevenirea PPA pe teritoriul  localităților din raion.

La ședință au participat primarii,  șefii serviciilor desconcentrate care au tangență cu problema dată.  În cadrul dezbaterilor o atenție mare s-a acordat  informării corecte și operative a populației despre pericolul PPA, crotalierea porcinelor și amenajarea  gropilor  Bekari.

Pentru  profilaxia  și combaterea PPA s-au alocat 50 de mii de lei din fondul de rezervă al consiliului raional.