• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

La ANSA a fost supusă dezbaterilor situația în domeniul producerii și procesării laptelui, fabricării și comercializării produselor lactate La Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a avut loc o întrunire cu participarea reprezentanților Consiliului Economic  pe lângă Prim Ministrul RM, a Ministerelor Economiei și Infrastructurii, a Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a Fundației Est-Europene, Asociației Naționale a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate, a Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, Centrului Național de Acreditare și Centrului Republican de Diagnostică Veterinară. În cadrul reuniunii a fost supusă dezbaterilor starea de lucruri privind siguranța alimentelor în domeniul producerii și comercializării produselor lactate.

Scopul consfătuirii, precum a menționat în deschidere, Dl Gaberi, Director General ANSA, a fost unul concret: pornind de la semnalele publicate în presă, privind calitatea produselor lactate fabricate la unele întreprinderi de profil, de a identifica soluțiile pentru ca consumatorii din țară să beneficieze de produse lactate de calitate.

În raportul prezentat asistenței, Dl Ion Toma, Director General Adjunct ANSA a  menționat că activitatea de supraveghere și control de către ANSA în domeniu se efectuează prin  controlul oficial, efectuat reieșind din planul multianual elaborat cu suportul proiectului GIZ  la data de 30.09.2016. În baza acestui plan anual sunt elaborate planuri de controale oficiale a operatorilor din domeniu inclusiv planuri de monitorizare al produselor alimentare prin prelevări de probe și verificarea acestora la indicii de calitate (inclusiv prezența grăsimilor străine în lapte) și indicii de siguranță.

Punctele de colectare a laptelui sunt  supuse controlului oficial de  două ori pe an – respectiv 1334 de verificări fiind întocmite 287 de prescripții, procese verbale - 27.

Întreprinderile de procesare a laptelui sunt verificate de patru ori pe an ce constituie 104 controale fiind întocmite 47 de prescripții și 12 procese verbale.

Referindu-se la activitatea pe parcursul anului trecut, Dl Toma a specificat că au fost prelevate 690 de probe de produse lactate fiind constatate 48 de probe neconforme dintre care 15 probe neconforme la prezența grăsimilor străine.

Suplimentar au fost prelevate 12 probe de produse lactate de origine autohtonă și de import fiind expediate pentru examinare în laboratorul siguranței alimentelor din Lituania cu suportul  Uniunii Europene și anume Lituaniei. În acest caz au fost constatate 6 probe cu unele devieri neînsemnate la indicii de calitate.

În toate cazurile au fost întreprinse măsuri de restricții: prescripții privind înlăturarea deficiențelor tehnologice, procese verbale la fel au fost supuse nimicirii 1931 kg. produse lactate.

Problemele constatate în general pe segmentul dat sunt următoarele:

  1. Existența neconformităților de ordin sanitar/tehnic.
  2. Nerespectarea regulilor de igienă.
  3. Utilajului și suprafețe de producere în stare de uzură.
  4. Procesul de autocontrol nu se execută corespunzător.
  5. Încălcări privind informarea consumatorului.

Vorbind despre acțiunile ANSA inițiate în urma plasării în massmedia a rezultatelor publicate privind verificarea produselor lactate de către Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, Directorul General Adjunct a menționat că ANSA a desfășurat controale la SA JLC, Fabrica de lapte din Florești, SA Lactis. Atât de la întreprinderile menționate cât și de la alți producători prin intermediul rețelei de comerț au fost prelevate la moment 80 de probe de produse lactate și expediate la Centrul Republican Diagnostic Veterinar. Prelevările de probe vor continua și în perioada următoare. La fel vor fi supuse verificărilor loturile de produse lactate importate.

Reprezentanta  Asociației Est-Europene, Dorina Andreev a vorbit despre scopul investigației inițiate de fundație, menționând că consumatorii din țară au dreptul și trebuie să beneficieze de produse conforme.

Prezenți la dezbateri, specialiștii Centrelor de testare a produselor lactate s-au referit la modalitățile de investigații, procedurile de prelevare și efectuarea testărilor în laboratoarele acreditate. În zilele apropiate laboratoarele de referință urmează să prezinte rezultatele testării probelor prelevate săptămâna curentă  de la întreprinderile de produse lactate și din rețeaua comercială.

 

Serviciul de presă ANSA