• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

La ANSA a avut loc o consfătuire la nivel național privind evoluția Pestei Porcine Africane pe teritoriul republicii și în țările limitrofe și măsurile de prevenire și combatere a virusului PPALa ANSA a avut loc o consfătuire la nivel național privind evoluția Pestei Porcine Africane pe teritoriul republicii și în țările limitrofe și măsurile de prevenire și combatere a virusului PPA

Consfătuirea a fost deschisă printr-un cuvânt de salut de către Ela Malai, Director general interimar al Agenției. Dumneaei a prezentat o informație amplă despre evoluția acestei periculoase boli, menționând că primele focare de PPA au fost înregistrate pe teritoriul republicii în satele Moșana și Cernoleuca, Dondușeni încă în octombrie 2016. Au urmat în anii:

2017- 7 focare (dintre care 3 focare la mistreți);

2018- 38 focare (dintre care 11 focare la mistreți);

2019-  20 focare (dintre care două focare la mistreți).

Datorită măsurilor aplicate, a controlului și combaterii focarelor de PPA izbucnite, pe data de 21.02.2019 au fost închise toate focarele izbucnite pe parcursul anului 2018.

Dacă de la începutul anului 2019 până pe data 28 mai au fost înregistrate doar două focare de PPA (unul în luna martie în satul Bejghioz, raionul Ciadîr-Lunga la porcii domestici și unul la mistreți în fondul silvic Lipcani, Briceni), apoi pe data de7 iulie până la moment, au fost înregistrate deja 18 focare (unul în raionul Nisporeni, șapte în raionul Cantemir, opt în Cahul și două la Cimișlia,) fiind nimiciți în total 331 de porci.

Pe 20 august, curent a fost înregistrat și un caz pozitiv la mistreți, probele provenind de la un cadavru de mistreț depistat în lunca Prutului în apropierea satului Gotești, Cantemir.

Astfel, constatăm cu regret, a spus doamna Malai, că în Republica Moldova situația epizootică la PPA devine tot mai alarmantă, în pofida acțiunilor concrete aplicate. Și mai complicată este starea de lucruri în țările vecine   unde în ultimule  săptămâni s-a înregistrat practic o explozie a focarelor de PPA , fiind notificate oficial 37 de focare în Ucraina și 950 de focare active la porci domestici și 1.845 de cazuri la mistreți, în România.

Extinderea masivă a ariei de răspândire a PPA  în marea majoritate a țărilor inclusiv în UE, odată în plus a dovedit că surse principală de răspândire a bolii reprezintă produsele alimentare contaminate aduse prin bagajele călătorilor, mistreți și furajele contaminate.

Activizarea migrației mistreților în zonele de frontieră este cauzată și de deciziile luate de autoritățile din România și Ucraina de a nimici un efectiv substanțial de aceste animale. Fiind în stare de alertă, animalele traversează Nistrul și Prutul, adeseori fiind rănite, alimentând astfel riscurile de contaminare cu virusul PPA efectivele de mistreți de pe teritoriul republici.

Vitalie Carauș, Șef al Direcției Sănătatea  și bunăstarea animalelor în informația prezentată asistenței a specificat că o problemă majoră care poate apărea în eventualele focare de PPA la mistreți, pot fi câmpurile de porumb afectate de mistreții potențial bolnavi de PPA. Porumbul poate nimeri ulterior în calitate de furaje în exploatațiile de porcine, cauzând pagube de proporții și riscul ca unele țări să sisteze importul de porumb furajer, ce ar cauza o problemă economică importantă pentru republică.

În context, a menționat dl Carauș, ANSA atenționează îngrijitorii de animale să nu utilizeze în hrana porcilor, cereale, iarba și fânul recoltate în acest an, deoarece persistă riscul ca acestea să fie contaminate cu virusul pestei porcine africane. Acestea pot fi utilizate doar după depozitare pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la recoltare. La fel, să nu utilizeze în hrana porcilor resturi culinare care de asemenea pot determina îmbolnăvirea porcilor cu virusul pestei porcine africane.

Pentru despăgubirile acordate proprietarilor de animale sacrificate, sau în urma lichidării focarelor de boli transmisibile ale animalelor, conform bugetului de stat pentru anul 2019, au fost rezervate 500 mii de lei. Până la moment au fost utilizate resurse financiare în valoare de 16128 lei acordate proprietarilor de animale afectate de pestei porcine africane și 26910 lei pentru animale afectate de rabie.

La moment sunt documentate alte cazuri de acordare a despăgubirilor pentru animalele nimicite în recentele focare de PPA, valoarea cestor despăgubiri se estimează la aproximativ 660 mii lei. Despăgubiri vor primi doar proprietarii de porcine  care au respectat în tocmai prevederile Legii nr. 231/2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor, precum și prevederile cerințelor minime de biosecuritate în exploatațiile de porcine.

Maxim Sărbu, șef de secție la Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor, în prezentarea sa a trecut în revistă actuala evoluție a PPA și a vorbit detaliat despre necesitatea informării, controlului dar și a mobilizării la maximum atât a întreprinderilor de profil cât și a specialiștilor din zootehnie din întreaga republică în scop de prevenire, combatere și eradicare a virusului acestei boli. 

În cadrul consfătuirii au fost supuse dezbaterilor măsurile concrete, care urmează a fi întreprinse suplimentar pentru a contracara răspândirea bolii periculoase pe teritoriul Republicii Moldova.

La consfătuire au participat reprezentanții a 50 de întreprinderi de producere a cărnii de porcine, precum și factorii de decizie de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, specialiști din domeniul de protecție a mediului și de la „Moldsilva”.

Serviciul de presă ANSA