• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

La ANSA a avut loc o întrunire la nivel republican al producătorilor de semințeLa ANSA a avut loc o întrunire la nivel republican al producătorilor de semințe

Invitații, producători agricoli, reprezentanți ai instituțiilor științifice de resort,

agenți economici, importatori de material semincer, au supus examinării asigurarea sectorului agricol cu seminţe calitative și condiţiile de acces pe piaţa UE a producătorilor moldoveni de material semincer.

În deschiderea ședinței, Directorul General ANSA, Gheorghe Gaberi a menționat  că asigurarea producătorilor agricoli cu seminţe şi material săditor calitativ, cu potenţial biologic de productivitate înaltă, în volumul şi sortimentul necesar, este unul din pilonii principali în dezvoltarea sectoarelor de producţie agricolă - fitotehnie şi horticultură.

Ela Malai, Director General Adjunct ANSA a prezentat asistenței un raport privind actuala stare de lucruri în sectorul de producere a semințelor și condițiile de export pe piața UE. În raport s-a menționat că în baza Legii despre seminţe Nr. 68 din 05.04.2013 este prevăzută înregistrarea agenţilor economici pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor şi/sau materialului săditor. În Republica Moldova sunt înregistraţi 771 agenţi economici, după cum urmează:

  • Producători de seminţe de culturi agricole şi legumicole – 224;
  • Producători de material săditor  pomicol, bacifer şi decorativ – 213;
  • Producători de material săditor  viticol – 54;
  • Comercianţi de seminţe şi material săditor  - 280.

În Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova sunt înscrişi 313 amelioratori şi menţinători ai soiurilor, din ei activează pe teritoriul Republicii Moldova –74.

Cadrul de reglementare adecvat contribuie la facilitatea promovării seminţelor pe pieţele competitive şi diminuează barierele în calea comerţului.

Republica Moldova din anul 2018 oficial este ţară participantă la schemele OECD şi respectă regulile ISTA, având un laborator acreditat internaţional.

Condițiile de acces și export pe piața UE

Prin decizia (UE) 2018/1674 a Parlamentului European şi Consiliului din 23 octombrie 2018 este recunoscut sistemul de producere, inspectare, certificare şi controalele oficiale în Republica Moldova ca fiind echivalente cu cerinţele UE. Decizia respectivă a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 12 noiembrie 2018 şi decizia a intrat în vigoare pe 02 decembrie 2018.

Exportul se admite numai după certificarea loturilor de seminţe. Producătorul este obligat să demonstreze trasabilitatea seminţelor pentru certificarea finală, inclusiv şi pentru export.

Pot efectua exportul agenţii economici înregistraţi în condiţiile legii despre seminţe nr. 68 din 05.04.2013 în baza următoarelor documente:

  1. Certificatul fitosanitar de model internaţional pentru seminţe la export eliberat de ANSA.
  2. Certificatul de calitate a seminţelor pentru export eliberat de un laborator acreditat.
  3. Contractul de export cu specificarea fiecărui lot despre seminţe.

Seminţele trebuie să fie ambalate şi etichetate respectiv, conform cerinţelor organizaţiilor internaţionale de cooperare şi dezvoltare economică şi în baza prevederilor actelor normative naţionale.

La întrunirea producătorilor de semințe a participat Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc.

Serviciul de presă ANSA