• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

La ANSA a avut loc o întrunire cu participarea șefilor direcțiilor teritoriale ale AgențieiȘedința, la care au participat șefii direcțiilor aparatului central și ai direcțiilor teritoriale a fost inaugurată printr-o alocuțiune a Directorului General Adjunct Ela Malai, care s-a referit la activitățile derulate în cadrul Agenției și la rolul care le revine în acest sens direcțiilor teritoriale, dar și la responsabilitățile șefilor de subdiviziuni, care au sarcina de organizare a activității subalternilor pe sectorul încredințat.

La consfătuirea de la ANSA a participat Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, care a prezentat-o pe noua Secretar de Stat de  la Minister, Tatiana Nistorică, menționând în context că ea va ține legătura permanentă în conlucrarea dintre Minister și ANSA. În aceiași ordine de idei, Ministrul a opinat pentru o colaborare multilaterală și eficientă dintre cele două autorități, această colaborare fiind doar în beneficiul agriculturii moldovenești.

Participanții la întrunire au ascultat comunicările șefilor Direcțiilor aparatului central privind situația atestată în fiecare domeniu aparte și au supus dezbaterilor problemele de actualitate, soluționarea cărora ar contribui la obținerea unor rezultate mai performante în domeniul siguranței alimentelor.

 

Serviciul de presă, ANSA