• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Invitație la ȘedințăAgenția Natională pentru Siguranța Alimentelor are onoarea să vă invite pentru participarea, pe data de 06.12.2019, ora 10.00 in incinta Agenliei pe str. M. Kogdlniceanu, 63 et.3, sala de ședință, la o intrunire cu tematica importului de cartofi alimentari in Republica Moldova, în contextul monitorizării efectuate in baza Dispoziției nr. 07 I I-3-82 din 12.09 .2Ol9.

Rugăm să confirmați participarea și datele de contact a participanților la numărul de telefon 022 29-47-15 sau Ia adresa electronică viorel.chetrari@ansa.gov.md pînă pe data de 04,12.2019.