• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Instruri ale inspectorilor din domeniul controlului semincerInstruri ale inspectorilor din domeniul controlului semincer

 

 

Direcția Control Semincer ANSA a organizat două seminare cu jenericul ”Producerea , inspectarea și certificarea semințelor conform schemelor OECD și regulile ISTA și ”Inspecția În cîmp a pepenierilor horticole, certificarea materialului de înmulțire și săditor horticol.  Certificarea materialului de înmulțire și săditor fructifer”.  La instruire  au participat inspectorii subdiviziunilor teritoriale  din domeniul controlului semincer în total 60 de inspectori.  Seminarul a avut loc la Institutul de Genetică, Fiziologia și Protecția Plantelor .

Conform agendei,  inspectorii au fost informați cu principiile generale și regulile de efectuare a inspecțiilor sectoarelor de producere a semințelor și materialului  săditor, politicele statutului în domeniul protecției soiurilor de plante. Au fost examinate modificările și completările operate în Codul Contravențional privind etichetarea și comercializarea semințelor, metodele de prelevare a probelor în câmp și evaluarea calității în condiții de laborator și de câmp (pre și post control). S-a discutat implementarea Cadrului legal la producerea și comercializarea materialului săditor și a răsadurilor, precum și metodele de transmitere a informațiilor în regim online prin intermediul programelor.

La finele seminarului cunoștințele inspectorilor au fost evaluate conform Procedurii generale privind  Planificarea și evaluarea instruirii inspectorilor și altor persoane implicate în activitățile de inspecție.

 

Direcția Control Semincer