• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Inspectorii DTSA Florești au efectuat un control la Firma ,,Forever”Conform Ordinului  ,, Cu privire la indentificarea cantităților de semințe depozitate și controlului calității semințelor, a materialului de înmulțire și săditor de culturi agricole și horticole”, inspectorii DTSA Florești au efectuat un control  inopinat la Firma,,Forever’’ SRL, care calibrează, tratează cu preparate de uz fitosanitar, ambalează, etichetează, exportă - hibrizi semințe de porumb.

In timpul inspecției au fost verificate:

1.Identificarea cantităților de semințe depozitate.

2.Registru de intrări și ieșiri de semințe, în scop de asigurare a transabilității acestora.

3.Utilizarea preparatelor de uz fitosanitar omologate.

4.Registrul de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar.

3.Calibrarea, ambalarea, etichetarea conform legislației.

4.Exportul hibrizilor de semințe de porumb.

 

În urma controlului au fost prescrise recomandări privind înlăturarea încălcărilor stabilite.