• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Inspectorii DRSA Ocnița efectuiază controale la importatorii și utilizatorii de produse de uz fitosanitarInspectorii DRSA Ocnița efectuiază controale la importatorii și utilizatorii de produse de uz fitosanitar

 

Conform  Ordinului Directoruli General ANSA  “Cu privire la organizarea și efectuarea controalelor inopinate”, DRSA Ocnița a întreprins controale inopinate la agenții economici  care importă, comercializează și utilizează produse de uz fitosanitar de grupa I și II de toxicație

Au fost inspectați  5 operatori economici comercianți (magazine agricole) și 2 operatori economici utilizanți. La efectuarea  controalelor inopinate Inspectorii fitosanitari s-au ghidat de prevederile Cadrului legal și au verificat:

  • Legalitatea importului,
  • Comercializarea produselor de uz fitosanitar șI fertilizanțI,
  • Utilizarea preparatelor.

 În rezultatul controalelor inopinate au fost identificate următoarele încălcări:

SRL NordAgroService

  • Lipsa Ordinului de angajare
  • Lipsa Fișei medicale cu data ultimului control medical

SRL Noslavagroteh

  • Lipsește echipament de protecție individual

În urma depstării încălcărilor au fost prescrise indicații de înlăturare a neconformităților