• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Importul de cartofi și protecția împotriva obiectelor de carantină au fost discutate azi la întrunirea de la ANSAAstăzi, în incinta Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, a avut loc ședința de lucru în cadrul căreia s-au discutat problemele de care se confruntă ambele parți: importatorii de cartof și ANSA-ca autoritate competentă în supravegherea, monitorizarea și prevenirea răspândirii obiectelor de carantină în Republica Moldova.

La ședința de lucru au participal reprezentanții managenetului de nivel înalt al Agenției, Vladislav Cotici, Director General ANSA, Ela Malai, Director general adjunct ANSA, reprezentanții Direcțiilor de profil din cadrul Agenției, importatorii.

Subiectul întrunirii a fost obiectul de carantină CLAVIBACTER MICHIGANENSIS spp SPEDONICUS, depistat în cartoful de import. Pentru implementarea principiului analizei riscului, la importul de cartof a fost aplicată perioada de control oficial cu scop de monitorizare de stat, din 12 septembrie-05 decembrie.

În această perioadă au fost prelevate 750 de probe din care s-au investigat 621 de probe, din ele au fost conforme doar 58 de probe. Ca urmare a aplicării măsurilor de restricție au fost returnate 24 de loturi. Restul loturilor au fost admise pentru consum.

În cadrul întrunirii s-au discutat situațiile și deciziile din cadrul ședințelor organizate anterior referitor la colaborarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu serviciile fitosanitare din Belarus, Federația Rusa, Ucraina.

În urma colaborării eficiente cu Serviciul fitosanitar din Republica Belarus, a fost prezentată lista producătorilor, cu titlu informativ, de la carea poate fi efectuat importul.

Directorul General, Vladislav COTICI, a subliniat că, pătrunderea și răspândirea obiectului de carantină face dificilă supravegherea parcelelor și a suprafețelor plantațiilor afectate, pentru utilizarea pe viitor ca plantații de cartof de material semincier. Măsurile de declarare a unei suprafețe contaminate cu CLAVIBACTER MICHIGANENSIS spp SPEDONICUS sunt anevoioase și pe viitor, problematice pentru agenți economici producători de material semincier cu scop de export. A fost subliniat faptul că Asociațiile de resort ar trebui să fie mai active în soluționarea situațiilor contradictorii cu care se confruntă importatorii și să contribuie la informarea consumatorului final.

Sa convenit asupra elaborării de către ANSA, a unei metodologii de evaluare și analiză a riscurilor la prelevarea de probe a cartofului provenit din import.

La fel, importatorilor li s-a sugerat să se asigure prin intermediul Rapoartelor de încercări, la importul de cartof cu privire la CLAVIBACTER MICHIGANENSIS spp SPEDONICUS.