• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Exercițiul de simulare la nivel național organizat de ANSA în colaborare cu Agenția ”Moldsilva” și proiectul Twinning "Sprijin pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară a Republicii Moldova"Exercițiul de simulare la nivel național organizat de ANSA în colaborare cu Agenția ”Moldsilva” și proiectul Twinning "Sprijin pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară a Republicii Moldova" 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară a organizat între 4 și 5 aprilie, un exercițiu de simulare de teren pentru Pesta Porcină Africană la porci sălbatici.
Exercițiul este organizat în raionul Ungheni, la nivelul Centrului local de control al bolilor (LDCC).
la acest eveniment participa reprezentanții a 8 subdiviziuni teritoriale pentru siguranță alimentelor, reprezentanții Agenției Moldsilva, Grupul național de experți privind pesta porcină africană.
Prin acest exercițiu se urm[re;te scopul de testare și evaluare a eficienței planului de contingență și îmbunătățirea capacităților de combatere a bolilor infecțioase a animalelor și gestionarea focarelor de pestă.

Direcția Supraveghere sanitar-veterinară