• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Evoluțiile din sectorul avicol și perspectiva exportului de produse avicole În UE discutate la ANSAVineri, 22 martie 2019 la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a avut loc o întrunire cu participarea reprezentanților Guvernului și a operatorilor din domeniul avicol.

Participanții acestui for au supus dezbaterilor situația actuală din ramura avicolă la nivel național în contextul implementării Foii de Parcurs pentru obținerea de către R. Moldova a dreptului de export în UE a cărnii și ouălor de pasăre, categoria „B”.

În mesajul de salut adresat asistenței, Dl Ion Sula, Director General al Agenției a menționat că etapele pentru obținerea dreptului de a exporta carne de pasăre și ouă de categoria B în Uniunea Europeană au fost discutate în cadrul câtorva ședințe de lucru cu colegii de la Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al RM, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului, alte instituții de resort dar și operatorii din domeniul producerii cărnii de pasăre și a ouălor.

Pe lângă aspectele ce țin de armonizarea legislației în domeniul dat, Agenției îi revine și sarcina de a lua toate măsurile necesare pentru facilitarea condițiilor de export pentru producătorii autohtoni, a accentuat Directorul General ANSA, specificând că consolidarea capacităților instituționale este necesară pentru a putea întreprinde acțiuni concrete și pentru a oferi tot sprijinul necesar producătorilor cu privire la plasarea pe piață și la export a cărnii de pasăre și ouălor, precum și examinarea posibilității construcției a unității de procesare a subproduselor de origine animalieră nedestinate consumului uman.

În vederea realizării obiectivelor trasate, urmează să depunem eforturi conjugate nu doar la nivelul structurilor guvernamentale și cele de control, dar în primul rând la nivelul celor implicați direct în acest sector, adică producătorii autohtoni din sectorul avicol. Anume ei trebuie să își dorească obținerea dreptului de a exporta carne și ouă de pasăre în UE, deoarece asta înseamnă dezvoltarea sectorului, echipamente moderne, iar în rezultat produse competitive și noi piețe de desfacere, - a specificat în mesajul său Directorul General ANSA.

În cadrul discuțiilor, o atenție sporită a fost acordată cerințelor UE și nivelului de pregătire la compartimentele privind sănătatea și bunăstarea animală și situația sanitar-veterinară și siguranța alimentelor în domeniul avicol.

La întrunire au participat Dna Iuliana Drăgălin, Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Dna Daniela Morari, Secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Dl Vitalie Dragan, șef Direcție Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

În prezentările făcute în fața audienței, Directorul general Adjunct, Dl Ion Toma și Dl Maxim Sârbu, inspector principal al Direcției Sănătatea și bunăstarea animalelor au recurs la o analiză detaliată a stării de lucruri în domeniu, specificând că pe parcursul anului trecut Agenția a elaborat proceduri generale și specifice pentru autorizarea și listarea unităților din domeniul produselor de origine animală destinate consumului uman, efectuarea controlului oficial la unitățile care fabrică produse alimentare de origine animală, verificarea trasabilității produselor alimentare, certificarea produselor alimentare destinate exportului, evaluarea bunăstării păsărilor în timpul abatorizării, prelevarea probelor de produse alimentare, acțiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme ș.a. Dl Toma a menționat că în scopul implementării foii de parcurs pentru obținerea dreptului de export în UE a cărnii și ouălor de pasăre, ANSA a organizat instruiri ale inspectorilor pe aspectele ce țin de implementare a planului de control și prelevare de probe, raportare a Planului de control al reziduurilor, efectuarea procedurii de autorizare sanitar-veterinară și listare a unităților de producere, trasabilitatea cărnii și a produselor din carne la toate etapele de producere, organizate cu suportul Proiectului Twinning. Asistență permanentă la implementarea foii de parcurs a fost acordată agenției de către experții din Lituania și de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România, prin intermediul proiectului organizației Națiunilor Unite  pentru Alimentație și Agricultură “Sprijin pentru dezvoltarea capacității de aplicare a analizei riscului de către autoritățile competente pe siguranța alimentelor și de către operatorii de industrie alimentară din Moldova”.

În prezent, în țara noastră activează și sunt autorizate sanitar-veterinar 25 de abatoare și puncte de sacrificare a păsărilor și 22 de centre de marcare/ambalare a ouălor, dintre care, 20 centre activează în cadrul fabricilor avicole și 2 întreprinderi sunt specializate la efectuarea operațiunilor de colectare și ambalare a ouălor.

Conform procedurii de planificare a controalelor în baza riscului au fost efectuate pe parcursul anului trecut 65 de controale în domeniul de producere a cărnii de pasăre și 38 de controale la centrele de marcare/ambalare a ouălor. Au fost întocmite 50 de prescripții și 14 procese verbale.

La întrunire au participat Dna Iuliana Drăgălin, Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Dna Daniela Morari, Secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Dl Vitalie Dragan, șef Direcție Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.