• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

DRSA Șoldănești întreprinde măsuri de prevenire a răspândirii obiectelor nocive de carantină fitosanitară 

DRSA Șoldănești întreprinde măsuri de prevenire a răspândirii  obiectelor nocive de carantină fitosanitară

 

In primăriile raionului s-au organizat seminare de instruire cu locuitorii satelor și comunelor deținători de terenuri,operatori agricoli, responsabilii din cadrul Direcției  din domeniul sănătatea plantelor.

Specialiștii  Direcției au informat populația despre:

  1. Daunele produse de Viermele vestic al rădăcinelor de porumb(Diabrotica virgifera) la cultura de porumb și Ambrozia(Ambrosia artemisiifolia) și alte specii de ambrozie.
  2. Metodele de combatere a Viermelui vestic al rădăcinelor de porumb și Ambroziei.

Participanții la instruiri au fost  informați despre necesitatea îndeplinirii la timp a operațiilor de combatere a dăunătorilor și despre excludrerea cazurilor de incălcare de către dețimători de terenuri a măsurilor obligatorii privind obiectele nocive de carantină, în acest caz fiind aplicate sancțiuni administrative.