• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Unități de Comerț, Alimentație Publică și Protecția Consumatorilor a Agenției a organizat un seminar informativ cu inspectorii din teritoriuSeminarul a fost inaugurat prin alocuțiunile rostite de către  Directorul General Vladislav COTICI și Ela MALAI,  Director General Adjunct, care au subliniat rolul ce revine Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în alimentarea calitativă a populației, dar și responsabilitățile inspectorilor subdiviziunilor teritoriale în domeniul Siguranței Alimentelor.

Șeful Direcției Sergiu SÎRGHI, a prezentat modificările Legislației Naționale și a vorbit despre necesitatea implementării acesteia în domeniul comerțului și alimentației publice pentru a oferi consumatorilor produse sigure și inofensive.

Subiectele abordate au fost:

  • Implementarea Codului administrativ nr. 116/2018 – cu o introducere a venit șef adjunct Direcția Juridică Cristina Grădinaru, care a fost prezidată de către Svetlana TĂRÎȚĂ.
  • Implementarea HG nr. 722/2018 pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt general - Silvia MOCAN.
  • Implementarea Legii nr. 279/2017 în cadrul unităților de alimentație publică;
    Aplicarea procedurii specifice privind supravegherea și monitorizarea cazurilor de toxiinfecții alimentare prezentate de către Cătălina NEGOIȚA.
  • Implementarea modificărilor legislației din domeniul siguranței alimentelor Legea 296/2017;
    Implementarea HG nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor și completarea fișelor de evaluare în timpul controalelor de stat, raportor fiind șef adjunct al Direcției, Svetlana ȘVEȚ.

La seminarul de instruire au participat 53 de inspectori și șefi de secție din toate subdiviziunile teritoriale ANSA, care au manifestat interes față de informația expusă, fiind foarte activi la sesiunea de întrebări și răspunsuri, organizată spre final în baza materialelor prezentate.