• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Fălești (cu raza de acoperire și a raionului Glodeni) a convocat seminare de instruire cu managerii și lucrătorii medicali din cadrul instituțiilor de învățământ general.Tematica instruirilor s-a axat pe  recomandări practice privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general.

Instruirea a avut drept scop:

  • Eficientizarea procesului de alimentație;
  • Stabilirea gradului de responsabilitate al tuturor actorilor implicați în procesul de alimentație;
  • Oferirea unor repere clare de organizare a alimentației în instituțiile de învățământ general;
  • Asigurarea drepturilor copiilor și elevilor la alimentație sănătoasă și echilibrată.

De asemenea, participanții la seminar au fost informați despre prevederile Legii nr.279 din 15.12.2019 „Privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare” și anume, despre modalitatea de perfectare a meniurilor.