• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția semințe și material săditor a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a organizat o instruire practică pentru inspectorii teritoriali, responsabili de certificarea semințelor și a materialului săditorInstruirea a avut loc pe un câmp experimental al SRL ”Agrimatco” și la pepiniera SRL VITIS COJUȘNA, fiind moderată de către Șeful Direcției, Dumitreu Rusu, care, în deschiderea seminarului a prezentat asistenței o comunicare privind principiile generale ale inspecției sectoarelor de producere a semințelor de culturi agricole.

La regulile de efectuare a inspecțiilor în sectoarele de producere a semințelor hibride de porumb și floarea soarelui și certificarea semințelor conform schemelor semincere  OECD și la procedurile de efectuare a inspecțiilor în câmp la sectoarele semincere de culturi cerealiere, leguminoase și furajere și întocmirea documentelor de inspecție în câmp s-au referit specialiștii Direcției  Tatiana PȘENICINICOVA Vadim NIRCA.

Pe terenurile experimentale au fost demonstrate operațiuni practice de inspectare și certificare a semințelor conform schemelor OECD și ISTA în câmp și laborator, precum și practica de prelevare a probelor în câmp și procedura de evaluare în laborator a gradului de hibridare.

Procedurile efectuate la inspectarea pepinierelor horticole au fost demonstrate și comentate de către  Dumitru RUSU, Valentina GLINSCHI și Nina BÎTCA