• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Conducerea ANSA întreprinde vizite de lucru la instituțiile de învățământ general întru stabilirea nivelului de pregătire a blocurilor alimentare pentru anul de învățământ 2019-2020.Directorul general adjunct, Ion Toma și colaboratorii Subdiviziunilor Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Fălești (cu raza de acoperire Glodeni) și Bălți au  vizitat în raionul  Glodeni: Liceul Teoretic „Vasile Coroban” din oraș, Gimnaziul nr.1 satul Sturzovca și Gimnaziul nr.2 din aceiași localitate.

În municipiul Bălți vizite s-au întreprins la Liceul Teoretic ”Gheorghe Cojbuc”, Liceul Teoretic ”Lomonosov”, Școala primară nr.16 din satul ”Sadovoe”, Gimnaziul nr.19, satul Elizaveta.

În cadrul vizitei au avut loc întâlniri cu administratorii și prestatorii serviciilor de alimentație publică în blocurile alimentare din instituții nominalizate, unde au fost abordate probleme actuale apărute în procesul pregătirii blocurilor alimentare și căile de soluționare a acestor probleme. Au fost puse în discuție și aspectele ce țin de achiziționarea, furnizarea produselor alimentare, întocmirea și coordonarea meniurilor de repartiție etc. De asemenea, s-a discutat despre eficientizarea conlucrării  administratorilor blocurilor alimentare din instituțiile de învățământ cu specialiștii subdiviziunelor teritoriale ANSA.

Totodată, au fost puse în discuție  unele propuneri ale administratorilor și prestatorilor cu privire la perfectarea cadrului legal referitor la organizarea procesului de alimentație a copiilor în instituțiile de învățământ general, inclusiv și la capitolul achiziții publice.

În urma vizitei s-a constatat că unele blocuri alimentare au fost supuse reparațiilor cosmetice, iar în unele au fost întreprinse reparații capitale cu înlocuirea parțială a utilajelor și ustensilelor.