• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

COMUNICAT DE PRESACu referire la informațiile apărute recent în spațiul public cu privire la importul de cartofi, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că:

  • ANSA nu eliberează licență/autorizație pentru importul mărfurilor de origine vegetală supuse controlului fitosanitar. Permisul fitosanitar de import a fost anulat în anul 2016 prin Legea 181.

  • Actualmente importul de cartofi din Republica Belarus și alte țări efectuează cca. 15 agenți economici.

  • În perioada 26.03-13.05.2019 au fost monitorizate 121 de loturi de cartofi importați din Republica Belarus, 19 loturi au fost neconforme și au fost returnate în țara de origine. Loturile neconforme au fost infestate de obiectul de carantină Clavibacter michiganesis supsp.sepedonicus (putregaiul brun al cartofului) ceea ce a confirmat laboratorul acreditat din România.

  • ANSA a notificat Serviciul Fitosanitar de Stat din Republica Belarus privind neconformitățile depistate și a cerut să fie informată despre măsurile întreprinse în vederea neadmiterii exportului de cartof infestat în Republica Moldova.

  • ANSA a transmis părții beloruse lista producătorilor la care a fost depistat cartoful infestat pentru a fi supuși controalelor riguroase.

  • Începând cu data de 03.05.2019 nu au fost depistate loturi infestate și nici retururi nu au fost efectuate.

  • Acțiunile ANSA sunt îndreptate spre controlul fitosanitar și al inofensivității produselor agroalimentare, în vederea excuderii pătrunderii obiectelor de carantină pe teritoriul țării și respectării standardelor fitosanitare și de siguranță internaționale.

  • Piața de import cu produse agroalimentare este liberă cu respectarea cerințelor de siguranță alimentară și sănătatea plantelor.

  • Politica de preț este dictată de piață, iar situația creată ține de micșorarea  suprafețelor însămânțate cu cartof cu cca 2000 ha în ultimii 3 ani, a scăderii producției de cartof de la 214 mii tone la 175 mii tone, precum și a condițiilor climaterice nefavorabile și de sezon. Totodată, consumul intern al cartofului constituie cca 300 mii tone, iar capacitatea de aprovizionare cu cartof de producere autohtonă este cca 50-60% din necesar.

Actualmente, importul de cartofi se realizează din următoarele state: Republica Belarus, România, Ucraina, Federația Rusă, Israel, Republica Polonă, Republica Federală Germania, ș.a.