• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

COMUNICAT DE PRESĂ Cu privire la exportul cerealelor prin Portul de mărfuri și pasageri GiurgiuleștiÎn urma informației apărute în mass-media, prin care se aduceau învinuiri  Agenției prin care s-ar afirma că ANSA a creat obstacole la export fără temei legal prin neacordarea de certificate fitosanitare întreprinderilor exportatoare de cereale, Agenția vine cu următoarele precizări:

                           

La solicitarea conducerii Portului de mărfuri și pasageri Giurgiulești la data de 02.09.2019 a fost creat un grup de lucru în componența Reprezentanților Portului de mărfuri și pasageri Giurgiulești, Serviciului Vamal și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor care au examinat condițiile transbordării cerealelor în Portul de mărfuri și pasageri Giurgiulești.

În urma examinării condițiilor a fost întocmit un Proces Verbal nr.1(se anexează).

În baza Procesului verbal a fost emisă Dispoziția nr. 01-6/2343 din 02.09.2019 privind dispunerea efectuării controlului fitosanitar cu emiterea certificatelor fitosanitare pentru exportul cerealelor prin Portul de pasageri și mărfuri Giurgiulești cu respectarea unor  cerințe (Dispoziția se anexează).