• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

COMUNICATCOMUNICAT

În urma vehiculării în presă a informației privind verificările întreprinse la o întreprindre de pateserie din capitală, Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor Chișinău vine cu precizările de rigoare:  inspectorii Direcției, in comun cu colaboratorii IGP DPC   IP Ciocana, la 30.03.2017, au efectuat un control la unitatile de producere a articolelor de patiserie, a SC,,Panilino,,SRL amplasate pe  str. Uzinelor, 17/2 si str. Uzinelor,19, unde au fost constatate mai multe neconformitati ale reglementarilor din domeniul alimentar, inclusiv produse (materie prima) cu termen de valabilitate expirat, produse alimentare fara marcaje inclusiv fără indicarea datei limită de consum, alte neconformitati de ordin tethnic sanitar.

In rezultatul controlului, toate produsele alimentare neconforme sau suspecte au fost plasate sub restrictii , până la finalizarea procedurii de anchetă și emiterea unei Decizii oficiale de catre DMSA Chisinau.

În baza celor constatate, pe numele Administratiei companiei a fost intocmit un Proces Verbal de contraventie administrativă  conform Art. 270 al Codului Contraventional.  ceia ce prevede amendă în sumă de la 150 pâna la 210 u.c. pentru persona cu functii de raspundere.  

 

Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor Chișinău