• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Cazuri de intoxicare a ovinelor și caprinelor din raionul EdinețPe data de 12 iulie 2019 în jurul orei 19:00 STSA Edineț (cu raza de acoperire și a r-lui Briceni) a fost anunțată prin apel telefonic, ca în stâna din sat. Badragii Noi cu șeptelul de animale 300 capete de ovine și caprine care aparțin locuitorilor satelor Badragii Noi, Badragii Vechi, Brînzeni și Viișoara din r-ul Edineț au fost înregistrate cazuri de pieire a ovinelor și caprinelor.

Deplasându-se la fața locului s-a constatat, că în localitatea Bădragii Noi, un cioban a trecut cu oile peste un masiv de 40 ha, care a fost strâns de cereale, unde au fost împrăştiate careva îngrășămînte minerale, a fost observată o substanță de culoare albă și au fost găsite 69 cadavre de animale pierite dintre care 11 ovine și 58 caprine.

După recoltarea grâului, conform tehnologiei de prelucrare a pământului s-au introdus îngrășăminte minerale, nitrat de amoniu.

Ciobanul stânei, neștiind despre această prelucrare a scos animalele la păscut pe masivul dat. Pe parcursul pășunatului aproximativ peste o oră ciobanul a observat o înrăutățire bruscă a stării de sănătate a animalelor (salivație abundentă, timpanie, mers clătinat).

În baza anamnezei se presupune că animalele au pierit în urma intoxicării cu îngrășăminte minerale nitrat de amoniu.

Aproximativ la ora 21:00 la fața locului au fost invitați primarii satelor Brînzeni, Badragii Vechi și colaboratorii Inspectoratului de Poliție Edineț.

Pe data de 13 iulie 2019 la ora 8:00 la fața locului au sosit reprezentanți de la Direcția situații excepționale Edineț, și inspecția pentru protecția mediului Edineț pentru a identifica un loc de îngropare a cadavrelor.

La locul înhumării cadavrelor a fost efectuată necropsia la 23 de cadavre de către medicul veterinar oficial din STSA Edineț, s-au prelevat probe de material patologic pentru cercetări de laborator.  Cadavrele au fost înhumate la adâncimea de 3 metri și prelucrate cu clorură de var. Locul înhumării a fost dezinfectat.