• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Azi, la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” a avut loc o întrunire anuală a savanților și producătorilor agricoli specializați în producerea semințelor de porumbAzi, la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” a avut loc o întrunire anuală a savanților și producătorilor agricoli specializați în producerea semințelor  de porumb

Întrunirea, la care alături de colaboratorii institutului au participat și reprezentanți din teritoriu, specializați în creșterea semințelor de porumb, exportatori de semințe dar și delegații ale savanților și agricultorilor din România și Ucraina, au supus dezbaterilor  strategia de cercetare, inovare și dezvoltare a instituției.

Dumitru Rusu, șef al Direcției semințe și material săditor a prezentat asistenței o comunicare în care s-a referit la conlucrarea cu Institutul de Fitotehnie și a expus cerințele înaintate de ANSA în aspect de calitate a semințelor, de care în mare parte depinde rezultatul muncii agricultorilor. D-l Rusu a menționat și buna conlucrare care s-a stabilit între savanții instituției științifice și organismele de control de la Agenție, dar și între producătorii de semințe și inspectorii ANSA din teritoriu.

În cadrul întrunirii, gazdele au prezentat rezultatele obținute în urma cultivării hibrizilor de porumb produși pe terenurile experimentale ale „Porumbenilor”.

Serviciul de presă