• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

ATELIER DE LUCRU INTERSECTORIAL ÎNTRE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE ȘI AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORLa data 19.06.2019 în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a avut loc atelierul de lucru intersectorial între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în scopul fortificării măsurilor de prevenire și control al bolilor diareice acute cu calea alimentară de transmitere.

Atelier de lucru a deschis Dna Aliona SERBULENCO, secretar de Stat al Ministerului, Sănătății, Muncii și protecției sociale menționând despre atribuțiile legislative ambelor instituții și ultimelor cazuri de toxiinfecții înregistrate în mun. Cișinău, or. Ungheni, or. Soroca.

Director general ANSA, Ion SULA, a sălutat conlucrarea între instituții și colegi din teritoriu. De asemenea, încurazajă pentru continuarea acestui lucru pentru a îmbunătăți situația în țară ce ține de sănătatea oamenilor și minimaliza cazuri de toxiinfecții alimentare.

Director interimar, ANSP – Iurie Pînzari, a  prezentat raport referitor la situația epidemiologică privind boli diareice acute și izbucniri de toxiinfecții alimentare în Republica Moldova.

De asemenea, Ion Toma-Director general adjunct ANSA, a prezentat raport privind Rezultatele examinării cazurilor de toxiinfecții alimentare în urma desfășurării anchetelor epidemiologice sub aspectul siguranței alimentelor, în care s-a menționat despre Programe de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor de origine animală, non-animală și situația privind importul produselor alimentare în RM, inclusiv  și despre cazurile de toxiinfecțiile alimentare în anii 2018-2019.

Totodată,  s-a specificat numărul de cazuri neconforme a produselor alimentare în urma încercărilor de laborator, atât conform programului menționat, cât și în afara acestui, inclusiv și neconformitățile depistate la importul produselor alimentare și măsuri întreprinse. În continuare, Ion Toma a specificat numărul de toxiinfecțiie înregitsrate în RM în deosebi în utima perioada de timp, factorii, care au favorizat cazurile de apariție acestora și măsurile întreprinse pentru remedierea situației.

Consecutiv, specialiștii Centrului de Sănătate Publică și Subdiviziunilor Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor au prezentat rapoarte privind Implementarea prevederilor Ordinului comun MS/ANSA nr. 787/311 din 13.10.2016 și Acordul de colaborare între MS și ANSA din 13.10.2016 în baza ultimelor cazuri de toxiinfecții alimentare înregistrate pe teritoriul țării.

De menționat, că pe parcursul ultimelor ani, are loc o conlucrare fluctuoasă între instituțiile întrunite astăzi la atelier de lucru intersectorial.