• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

ANSA desfășoară controlul siguranței alimentelor la întreprinderile de produse lactateANSA, în calitate de instituție publică responsabilă de controlul privind siguranța alimentelor, s-a autosezizat  referitor la rezultatele investigațiilor de laborator asupra calității produselor lactate publicate în massmedia și a inițiat controale suplimentare la mai multe întreprinderi de profil din țară.

Prima vizită, pe parcursul zilei de ieri, a fost întreprinsă la o companie, unde, conform rezultatelor publicate în presă, au fost admise cele mai mari devieri de la normativele stabilite de utilizare a grăsimelor vegetale la fabricarea brânzeturilor și altor produse lactate.

Directorul General Adjunct ANSA, Ion Toma, Șeful Direcției municipale pentru siguranța alimentelor Chișinău, Roman Vengher, însoțiți de inspectoii autorizați, au luat cunoștință de procesul tehnologic de la întreprindere, de condițiile de păstrare a producției. Inspectorii au prelevat probe de diferite produse, care urmează a fi supuse testărilor de laborator, în special la conținutul de grăsimi vegetale. 

Conform Dispoziției Directorului General, Gheorghe Gaberi, Direcția coordonarea posturilor la frontieră urmează să intensifice controlul asupra importurilor de produse lactate, având sarcina concretă de stopare (după verificarile de laborator) a loturilor de produse lactate neconforme.

În cel mai apropiat viitor ANSA va convoca o masă rotundă cu participarea factorilor de decizie și a agenților economici, în cadrul căreia va fi supusă dezbaterilor starea de lucruri din domeniul producerii și comercializării produselor lactate și măsurile ce urmează a fi  întreprinse în scop de ameliorare a situației.

 

Serviciul de presă ANSA